DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa van Verkeer laat de Wet personenvervoer uit 2000 niet vallen. De wet regelt de marktwerking in het openbaar vervoer.

Zij raadt na de bittere ervaringen in Noord-Brabant aanbestedende overheden wel aan een ruime planning te hanteren.

Planning

Volgens een recent onderzoek van een Statencommissie naar de misgelopen aanbesteding van het Brabantse busvervoer heeft het provinciebestuur het zich moeilijk gemaakt door een krappe planning.

Huizinga noemde dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer "een belangrijke les" voor de aanbestedende overheden. Een ruime planning en een goede voorbereiding komen volgens haar de procedure als geheel ten goede.

Herbezinning

De staatssecretaris (ChristenUnie) noemde daarentegen de aanbeveling van de commissie tot een 'fundamentele herbezinning' op de Wet Personenvervoer uit 2000 (Wp2000) 'overdreven'.

Zij verwijst daarbij naar uitgebreide onderzoeken van de aanbestedingen en de gehele wet in de afgelopen jaren.

Connexxion

Vorig jaar koos Noord-Brabant voor Connexxion om het OV te verzorgen, dat een veel lager bod had dan de concurrentie. Het OV-concern trok dat bod echter in, vanwege een fout in de berekeningen.

De provincie hield Connexxion eerst aan het oorspronkelijke bod.

Staking

Een dagenlange staking van buspersoneel volgde. Uiteindelijk ruilde Noord-Brabant het concern in voor BBA/Veolia om het vervoer in het westen op zich te nemen, en Arriva in het noordoosten.

Huizinga wil geen vergaande conclusies verbinden aan de affaire.

Onvolkomenheden

In de Kamer gaan stemmen op om de scherpe kantjes van de marktwerking in het OV af te halen. Het gaat volgens haar om één concreet geval waar niet alles is gelopen zoals beoogd. "In de meeste gevallen zijn de aanbestedingen echter wél goed verlopen."

Zij biedt steun aan overheden en bedrijven om 'onvolkomenheden' in de uitwerking van de aanbestedingsprocedures te verhelpen.

Volgens de Wp 2000 wordt het streekvervoer per 1 januari 2007 aanbesteed, en volgt per januari 2009 het busvervoer in de vier grote steden. Per januari 2017 vindt ten slotte de aanbesteding van tram- en metrovervoer plaats.