DEN HAAG - De Nederlandse economie staat er volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) momenteel goed voor. Het IMF raadt het kabinet dan ook aan de gunstige economische ontwikkelingen te benutten om een aantal noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Hierbij kan men denken aan een WW-uitkering gedurende een kortere periode, beperking van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Het IMF schrijft dat dinsdag in een rapport over de Nederlandse economie. Het is tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder andere ministers, ambtenaren, banken en toezichthouders.

Vergrijzing

Het IMF constateert dat ons land zich nog verder moet voorbereiden op de toenemende kosten die de vergrijzing de komende jaren met zich meebrengt. Zo adviseren de onderzoekers om een hoger begrotingsoverschot dan de geplande één procent na te streven.