DEN HAAG - Het kabinet gaat investeren in het leraarsvak. "Er moet geld bij", zei minister Ronald Plasterk (Onderwijs) dinsdag in de Tweede Kamer.

In het regeerakoord staat dat het kabinet een miljard investeert in het onderwijs. "Daarvan gaan we een deel voor de leraren gebruiken", stelde de minister.

Zijn voorganger Maria van der Hoeven riep al dat de salarissen van de leraren omhoog moeten, maar die belofte deed Plasterk dinsdag niet.

Werkdruk

Op vragen uit de Kamer over de hoge werkdruk van leraren verwees hij naar het regeerakkoord, waarin is beloofd dat die omlaag moet. Ook moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog.

Binnen twee weken installeert Plasterk een commissie die zich over deze kwesties moet gaan buigen en ook moet bedenken hoe het dreigende lerarentekort kan worden afgewend. Na de zomer moet de commissie klaar zijn met haar werk.

Moeilijkheden

GroenLinks had aan de bel getrokken nadat CNV Onderwijs nog eens de zorgen naar voren had gebracht over de moeilijkheden die scholen hebben met het aantal onderwijsuren dat ze moeten geven. Die zouden leiden tot een te hoge werkdruk.

Onderzoek van het ministerie wees eerder uit dat in het voortgezet onderwijs bijna de helft van de scholen de norm van 1040 uur niet haalt.

Verdeling

Plasterk erkende dat leraren met gemiddeld 42 uur in de week hard moeten werken, maar voegde eraan toe dat hij als minister niet gaat over de verdeling van het werk over het jaar. Hij suggereerde dat leraren nog wel werk kunnen verschuiven naar de ruime vakantieperiode die ze nu hebben.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt zei niet te willen tornen aan de normen voor lesuren die de Tweede Kamer vorig jaar heeft vastgesteld.