DEN HAAG - Als topoverleg met de sociale partners niet leidt tot het aanpakken van de topinkomens bij ondernemingen, wil de PvdA desnoods zelf met wetgeving komen.

PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang denkt aan een initiatiefwet, die het toptarief in de inkomstenbelasting verhoogt van 52 naar 55 procent voor inkomens vanaf 250.000 euro.

Hij heeft dit dinsdag gezegd, daags voordat de Tweede Kamer debatteert over de topinkomens. Het kabinet wijst een door FNV-voorzitter Agnes Jongerius bepleite "graaitax" voor de bestuurders van ondernemingen van de hand.

Ruimte

Fractievoorzitter Jacques Tichelaar zegt dat het regeerakkoord ruimte biedt voor zo'n initiatief van de PvdA. Ook hij benadrukt dat de PvdA eerst de uitkomst van de zogeheten participatietop, overleg tussen werkgevers en vakbeweging, wil afwachten.

In de verkiezingscampagne was de zelfverrijking van de topbestuurders van ondernemingen voor de PvdA een belangrijk thema, maar in het regeerakkoord zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Toezicht

Het kabinet liet de Tweede Kamer vorige week weten de topinkomens te willen beteugelen door een adviesrecht van de ondernemingsraden en door scherper toezicht van de commissarissen van de ondernemingen, maar niet door een nieuwe belastingmaatregel.

Dat laatste zou de concurrentiepositie van ons land verslechteren.

Discussie

De CDA-fractie vindt dat het topoverleg tussen kabinet, werkgevers en vakbeweging niet belast moet worden met een discussie over de topinkomens. Dat zou de kans op het succes van de zogeheten participatietop kleiner maken.

De participatietop moet vooral gaan over meer betaald werken voor groepen in de samenleving, zoals jongeren en gehandicapten, vindt het CDA.