HILVERSUM - De zorgverzekeraars willen dat fraudeurs uit het (verplichte) ziekenfonds kunnen worden gezet. Om de fraude in de zorg terug te dringen, willen ze bovendien identificatie met een paspoort in ziekenhuizen. Zorgverzekaars Nederland gaat bovendien bij de nieuwe minister van Volksgezondheid aandringen op meer inzichtelijke nota's van specialisten.

Directeur M. Bontje van Zorgverzekeraars Nederland zei dit woensdag in het tv-programma NOVA. De fraude bedraagt volgens hem zo'n 400 tot 800 miljoen euro per jaar, of wel meer dan 1 procent van de totale kosten in de gezondheidszorg. Zonder die fraude zouden de ziektekostenpremies met ongeveer 25 euro per jaar omlaag kunnen.

Reden tot zorg

De zorgverzekeraars kwamen twee jaar geleden met het rapport 'Reden tot Zorg' over de fraudegevoeligheid van de gang van zaken in de zorg. Daarna heeft elk van de verzekeringsmaatschappijen een fraudecoördinator aangesteld en die functionarissen wisselen onderling informatie uit. Dat heeft geleid tot een databank met ongeveer tweehonderd fraudeurs, meest verzekerden, maar ook zorgaanbieders.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het declareren bij de verzekering van een kroon die nooit door de tandarts geplaatst is. Ook wordt veel gesjoemeld met rekeningen van dokters in het buitenland.

Gestolen pasjes

Het Openbaar Ministerie schrijft in het rapport 'Zorg om zorgfraude' dat op veel verschillende manieren wordt gefraudeerd. Vooral fraude met gestolen pasjes baart zorg. Illegalen en verslaafden, die zich niet kunnen verzekeren, gebruiken ze bij behandeling in het ziekenhuis. Daardoor bestaat het gevaar dat verkeerde informatie terecht komt in het dossier van degene die wel verzekerd is.

Verzekeraars klagen ook over de codes waarmee ziekenhuizen aangeven welke handelingen zijn verricht bij een patiënt. Ze bieden de verzekeraars onvoldoende houvast om te kunnen controleren wat er echt is gebeurd.

Officier van Justitie Speijers zei in Nova dat het afgelopen jaar 115 keer aangifte is gedaan van fraude door zorgverzekeraars en dat dit geleid heeft tot negen strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat bij de aangiftes om een schadebedrag van in totaal 880.000 euro.

Foto

Speijers houdt het voor mogelijk dat de fraude jaarlijks meer bedraagt dan 2 miljard euro. Hij denkt dat de zorgverzekeraars meer kunnen doen om de fraude terug te dringen door er in de eigen organisatie meer alert op te zijn. Zo wees hij erop dat er al minder gesjoemeld kan worden met verzekeringspasjes als daar een foto op staat.