AMSTERDAM - Werknemers kunnen hun baan vaak lastig combineren met een opleiding of zorg voor kinderen. De hulp aan zieke familieleden of kennissen is bijna ondoenlijk voor werkende mensen.

Dit heeft de vakcentrale FNV woensdag gemeld na onderzoek onder tweehonderd leden en 230 internetreacties. De FNV betrekt de uitkomst bij de discussie in de Sociaal-Economische Raad (SER) over 'levensloop'.

"Doordat vrouwen meer zijn gaan werken en mannen niet meer zijn gaan zorgen, zijn de zorgtaken onder druk komen te staan. Voor werkenden met kinderen wordt deze fase wel het spitsuur van het leven genoemd", aldus het onderzoek.

De ondervraagden zijn ontevreden over de huidige faciliteiten van werkgevers. Scholing krijgt een rapportcijfer 5,9 tegen een 5,1 voor zorg voor kinderen en een 5,0 voor mantelzorg (de hulp aan zieke naasten). Als mogelijke oplossingen noemen werknemers: flexibelere arbeidstijden, vaker thuis kunnen werken en opleidingen onder werktijd.

De werknemers zijn wel tevreden over het aantal vrije dagen, maar niet over de mogelijkheden voor onbetaald verlof en vroeger pensioen. Toch is er weinig steun voor 'een spaarregeling voor verlof'. Juist deze regeling stond centraal in het kabinet Balkenende. "Hieruit blijkt maar weer eens dat je het levensloopbeleid breed moet opzetten en niet moet beperken tot een individuele spaarregeling voor verlof," aldus FNV-vice voorzitter K. Roozemond.

Eerder had de werkgeversvereniging AWVN al gesteld dat de werksituatie niet is ingericht op problemen bij tweeverdieners. Daartoe moet de sociale zekerheid op de schop, aldus toenmalig directeur S. Dekker in november. "We hebben te maken met nieuwe sociale risico's".