HILVERSUM - Hoofdcommissaris Bert Poelert vindt het hoog tijd dat onderzocht wordt waarom allochtone politiemensen zo veelvuldig de dienst verlaten en waarom zij niet of nauwelijks hogerop kunnen komen.

In het VARA-programma Zembla pleit Poelert zondagavond voor een zogeheten cultuuraudit, waarin deze problemen kunnen worden blootgelegd. Poelert is directeur van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD), een adviesorgaan van de poltitie.

Discriminatie

"Ik vind dat de politie echt haast moet maken, ook met het verbeteren van het gedrag binnen de politie", aldus Poelert. Hij meent dat er binnnen de politie niet zozeer meer onder collega's onderling wordt gediscrimineerd, maar dat er wel sprake is van "institutionele discriminatie", zoals deze zich bijvoorbeeld in loopbaanplanning van allochtone politiemensen kan voordoen.

Een cultuuraudit is volgens Poelert niet bedoeld om mensen te beschuldigen, als wel om de problemen in kaart te brengen en op te lossen.

Vorige maand bleek uit een onderzoek dat bijna een op de vijf allochtone agenten de dienst wil verlaten. Ruim 40 procent van de allochtone politiemensen voelt zich in meer of mindere mate achtergesteld.

Diversiteitsbeleid

De onderzoekers constateerden dat een verhoogde uitstroom van allochtone agenten het diversiteitsbeleid van de politie doorkruist en neerkomt op kapitaalsvernietiging.

Allochtonen blijken niet of nauwelijks promotie te maken binnen de politie. Zembla sprak met de enige allochtoon met een topfunctie bij de Nederlandse politie: Martin Sitalsing, commissaris en plaatsvervangend korpschef bij de regiopolitie Friesland. Ook spraken de programmamakers met enkele allochtone ex-politiemensen, die een ontluisterend beeld schetsen van hun gebrek aan kansen binnen de dienst.