RIJSWIJK - De werkdruk onder leraren neemt toe, nu scholen die te weinig lessen geven financieel worden afgestraft. Vakbond CNV Onderwijs schrijft zaterdag in een brief aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt "zeer verontrust" te zijn. De bond vraagt meer tijd voor de scholen om zich aan te passen aan de strengere eisen voor het minimale aantal lesuren.

In de eerste jaren van het voortgezet onderwijs geldt een minimum van 1040 lesuren per jaar. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie bleek in februari dat een groot deel van de scholen die norm niet haalt. Toenmalig minister van Onderwijs Maria van der Hoeven gaf het onderwijs tot aan de zomer de tijd om orde op zaken te stellen. Scholen die dan niet genoeg lessen geven, worden financieel gekort en raken in het ergste geval hun onderwijsbevoegdheid kwijt.

CNV constateert dat de aangescherpte controle de druk op leraren vergroot, omdat zij per persoon meer lessen moeten geven en vergaderingen steeds vaker buiten schooltijd plaatsvinden.

Twee weken geleden vroegen de onderwijsorganisaties het kabinet 1,2 miljard euro per jaar extra uit te trekken om het lerarentekort op te vangen. In afwachting van concrete afspraken daarover, adviseert de vakbond in de brief aan de staatssecretaris de scholen dit jaar nog niet te bestraffen. Er moet volgens CNV eerst "fors geïnvesteerd" worden in het omlaag brengen van de werkdruk.