DEN HAAG - Het kabinet wil de inkomens in de top van de ondernemingen niet aanpakken met belastingmaatregelen, zoals is voorgesteld door FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Dit staat in een brief van minister Wouter Bos en staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën aan de Tweede Kamer.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik vroeg afgelopen dinsdag om een debat, omdat De Jager het idee van Jongerius direct van de hand zou hebben gewezen. In het regeerakkoord zijn geen afspraken gemaakt over het via de fiscus aanpakken van de topinkomens in de private sector. Wel staat erin dat de ondernemingsraad een adviesrecht moet krijgen over de beloningen in de top van de onderneming.

In het debat over de regeringsverklaring gaf het kabinet aan ook een rol te zien voor de aandeelhouders. De commissie-Frijns heeft aanbevelingen gedaan om de gedragscode van beursgenoteerde ondernemingen, de code-Tabaksblat, te verbeteren. Er moet meer zichtbaar gemaakt worden hoeveel de topbestuurders precies verdienen.

Het verzoek om een debat van Vendrik kreeg steun van SP, D66 en PVV. De PvdA vindt het te vroeg voor zo'n debat. Werkgevers en werknemers zouden over de topinkomens afspraken kunnen maken. Als dat niet lukt zouden fiscale maatregelen alsnog kunnen dienen als een stok achter de deur, denkt de partij.

Bos en De Jager schrijven aan de Kamer dat een toptarief algemene werking heeft en niet alleen de bestuurders van de ondernemingen treft die zichzelf buitensporig belonen. Bovendien zou het de concurrentiepositie van ons land schaden. Nederland behoort nu al tot de landen met de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting.