DEN HAAG - Projecten om mensen aan het werk te helpen die uitgaan van concrete vacatures werken goed, zo is uit evaluatie gebleken. Daarom adviseert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) het kabinet weer met een subsidieregeling hiervoor te komen, zo heeft de RWI vrijdag gemeld.

De raad gaat ervan uit dat dit onderwerp aan de orde komt op de participatietop die nog dit voorjaar moet worden gehouden. Op de top wordt besproken hoe groepen mensen die moeilijk werk kunnen vinden aan een baan kunnen worden geholpen.

Regeling

De raad pleit voor een nieuwe landelijke regeling waarmee scholingsprojecten voor werklozen financieel worden ondersteund.

Bij die projecten is de vraag naar personeel van ondernemingen en sectoren het uitgangspunt. Dat betekent dat mensen gericht worden geschoold voor het opvullen van vacatures. Zij worden dan voorbereid op werk dat voor hen anders te hoog gegrepen zou zijn.

Projecten

De RWI heeft enkele jaren zo'n subsidieregeling uitgevoerd. Met het beschikbare geld zijn in 2002 en 2003 allerlei projecten begonnen, waarmee gerichte scholing werd gefinancierd. De initiatiefnemers van die projecten - bedrijven en sectoren - staken er ook zelf geld in.

Deze doelgerichte scholingsprojecten leveren vaker de opvulling van een vacature op dan trajecten waarin de werkzoekende scholing in meer algemene vaardigheden als een computercursus krijgt aangeboden.

Opmerkelijk is dat deze methode vooral ook goed werkt voor oudere werkzoekenden, zo is uit de evaluatie gebleken.