BRUSSEL - Europees commissaris Bolkestein (interne markt) zegt geen stappen te kunnen ondernemen tegen banken die de tarieven voor het binnenlands betalingsverkeer fors hebben verhoogd. Hij heeft daar de juridische mogelijkheden niet toe, zo stelde hij dinsdag in het Europees Parlement.

De Nederlandse eurocommissaris reageerde daarmee op vragen van europarlementariërs die zeggen dat banken de kosten voor buitenlandse overschrijvingen deels doorschuiven naar de tarieven voor binnenlandse transacties.

Bolkestein schafte eerder al de extra heffing van gemiddeld ruim euro op contante geldopnames binnen de eurozone af. Vanaf juli mogen banken binnen de EU ook geen hogere tarieven meer in rekening brengen voor overschrijvingen naar een ander Europees land.

Volgens de Duitse socialiste Randzio-Plath en CDA-europarlementariër Peijs hebben banken nu al een deel van die tarieven overgeheveld naar die voor binnenlandse transacties. Bolkestein reageerde daarop dinsdag in debat met het Europees Parlement enigszins verbaasd. Volgens hem bedragen overschrijvingen naar het buitenland ook maar 5 procent van het totale betalingsverkeer voor particuliere rekeninghouders.

Op het verzoek van Peijs om snel te komen tot een systeem van overdraagbaarheid van rekeningnummers ging Bolkestein niet in. Hij zei wel dat klanten nu al makkelijk van bank kunnen wisselen. Peijs dringt echter aan op een regeling waarbij klanten bij wisseling van bank hun oude rekeningnummer kunnen behouden. Dat spaart hen het drukken van nieuw briefpapier uit. Juist die administratieve rompslomp en kosten weerhouden veel particulieren en kleine bedrijven ervan om van bank te wisselen, stelt de CDA-politica.