DEN HAAG - De uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten WAO'ers gaan deze zomer, per 1 juli, omhoog van 70 procent naar 75 procent van het laatst verdiende loon.

De verhoging geldt ook voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering en arbeidsongeschikte zelfstandigen in de zogeheten WAZ-regeling op basis van het minimumloon.

Dat heeft het kabinet donderdag op voorstel van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken besloten.

Loon

In het regeerakkoord hadden CDA, PvdA en ChristenUnie de verhoging afgesproken, omdat in het nieuwe, strengere WIA-stelsel volledige arbeidsongeschikten met een IVA-uitkering ook 75 procent van het laatst verdiende loon krijgen.

Verder is afgesproken om negatieve effecten van aangescherpte herkeuringen sinds 1 juli 2004 ongedaan te maken voor arbeidsongeschikten die op deze datum 45 jaar of ouder waren.

Voorheen waren alleen 50-plussers vrijgesteld van de zogeheten herbeoordelingoperatie volgens strengere normen.

Criteria

Sinds 2004 heeft het uitkeringsinstituut UWV volgens Donner 44.000 arbeidsongeschikten tussen de 45 en 50 jaar herkeurd met strengere criteria. Daarna is bij circa 15.000 van hen de uitkering stopgezet of verlaagd.

Het UWV gaat nu bekijken of dat niet gebeurd zou zijn onder het oude regime. Dan worden de negatieve effecten volgens de minister met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007, de dag dat het kabinet aantrad, ongedaan gemaakt.

Pemba-boete

De door werkgevers gehate WAO-boete, Pemba, wordt pas eind dit jaar afgeschaft. Door de Pemba-boete betalen werkgevers nu meer premie naarmate ze meer personeel in de WAO/WIA, laten instromen.

Bij de invoering van de strengere WIA was met werkgevers en de vakbeweging afgesproken dat de uitkeringen omhoog konden en de Pemba kon verdwijnen als de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten voldoende zou dalen.

Dat is nu wel het geval. Maar volgens Donner kost het aanpassen van de regels om de werkgeversboete af te schaffen meer tijd.

Herkeuringen

Verder gaat het kabinet negatieve effecten van aangescherpte herkeuringen sinds 1 juli 2004 ongedaan te maken voor arbeidsongeschikten die op deze datum 45 jaar of ouder waren. Voorheen waren alleen 50-plussers vrijgesteld van de zogeheten herbeoordelingoperatie volgens strengere normen.

Sinds 2004 heeft het uitkeringsinstituut UWV volgens Donner 44.000 arbeidsongeschikten tussen de 45 en 50 jaar herkeurd met strengere criteria. Daardoor is bij circa 15.000 van hen de uitkering stopgezet of verlaagd.

UWV

Het UWV gaat nu bekijken of dat niet gebeurd zou zijn onder het oude regime. Dan worden negatieve effecten volgens de minister met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007, de dag dat het kabinet aantrad, ongedaan gemaakt. Donner schat in dat dit geldt voor ongeveer 7500 arbeidsongeschikten.

Tweede Kamerlid Ton Heerts van de PvdA is blij met de maatregelen. "We spreken nu eindelijk niet meer over uitkeringsverlaging, maar over verhoging en verbetering." Zo krijgen volgens hem circa 600.000 mensen in de WAO, Wajong en WAZ deze zomer een hogere uitkering.

'Rijke' WAO'ers

Maar zijn collega Paul Ulenbelt van de SP betwijfeld dat. "Die 5 procent wordt direct teniet gedaan, omdat deze mensen minder recht hebben op bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag. Alleen 'rijke' WAO'ers met een jaarinkomen boven de 20.000 euro die niet voor dit soort ondersteuning in aanmerking komen, gaan erop vooruit."

Donner stelde in een reactie dat hij hier weinig aan kan doen, omdat dit voor iedereen geldt met een minimuminkomen die er in inkomen op vooruit gaat. "De armoedeval is inderdaad geen succes van de verzorgingsstaat."

Kostenplaatje

Volgens Sociale Zaken kosten de WAO-maatregelen volgend jaar in totaal 600 miljoen euro en daalt dat tot 520 miljoen euro in 2011.

Het meeste geld gaat zitten in de uitkeringsverhoging. In 2011 kost dit 435 miljoen euro.