AMSTERDAM - De politie werkt vaak te lang, in het bijzonder bij arrestatieteams en de mobiele eenheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie naar het naleven van de Arbeidstijdenwet in 2006. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA) heeft een rapport daarover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van de 26 politiekorpsen in Nederland houden 24 zich niet altijd aan de wettelijke regels. De Arbeidsinspectie heeft bij de betrokken korpsen gemiddeld twaalf overtredingen geconstateerd. In totaal leidde dat tot 274 waarschuwingen en 27 boetes.

De Raad van Hoofdcommissarissen zegt ernaar te streven binnen drie jaar het naleven van de wettelijke regels bij alle korpsen op orde te brengen. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) heeft daarover afspraken gemaakt met de korpsbeheerders.

Het onderzoek is niet representatief voor de hele politie, maar geeft wel een goed beeld van bepaalde onderdelen, stelt de Arbeidsinspectie. De oorzaken van de overtredingen worden nog onderzocht. In het rapport staan ook enkele aanbevelingen. Zo zou de korpsleiding beter op de hoogte moeten zijn van de werking van de Arbeidstijdenwet.