DEN HAAG - De vraag naar koopwoningen neemt toe. Vooral een betaalbare eengezinswoning is in trek, en niet alleen bij gezinnen of mensen buiten de grote stad. Ook alleenstaanden en mensen in de herstructureringswijken gaan in toenemende mate voor een huis met tuintje.

Voor minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) is dat geen eenvoudige opgave. "Wanneer we de middengroepen aan de stad willen blijven binden, dan zullen we ook daar iets met die wens moeten doen", zei ze woensdag op het VROM-congres 'Woon naar wens". Vogelaar ging daar in op het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2006, dat de ontwikkelingen sinds 2002 schetst.

Door de grotere vraag naar koopwoningen is de krapte op de huurmarkt afgenomen. Dat komt ook doordat er minder jongeren zijn en dus minder starters. Veel jongeren die op zichzelf willen wonen, stellen daarnaast dat moment uit omdat het nog steeds lastig is iets geschikts - huur of koop - te vinden.

Bezit

Het eigenwoningbezit groeit langzaam maar gestaag, tot een aandeel van 55,8 procent. In de vier grote steden is dat een stuk minder, maar er is daar een inhaalslag aan de gang. In Amsterdam is het aandeel 'koop' sinds 1986 verdubbeld naar 20 procent.

Volgens Vogelaar krabbelt Nederland blijkens het onderzoek uit het dal, maar blijft door de groei van het aantal huishoudens veel behoefte aan nieuwbouw. Tot 2015 zijn 330.000 huurwoningen en 400.000 extra koopwoningen extra nodig. Het regeerakkoord mikt daarom op jaarlijks 80.000 tot 100.000 woningen erbij.

Kwijt

Huurders en kopers zijn in vier jaar tijd wel meer kwijt aan wonen, maar de eerste groep moet relatief meer ophoesten. Huurders besteden in 2006 24,2 procent (2002: 21,6 procent) van hun inkomen aan huur. Bij kopers steeg dat van 15,1 tot 16,1 procent. Daarom gaan de huren per 1 juli maximaal 1,1 procent en daarmee de inflatie volgend omhoog, benadrukte Vogelaar.

Dit inflatievolgende huurbeleid staat in het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie, samen met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek. Op het congres nam de Delftse 'bouwprofessor' Hugo Priemus deze combinatie op de korrel als het ,dieptepunt' van het akkoord. Zo blijft Nederland het EU-land met de hoogste hypotheekschulden.

Zinsnede

Priemus wraakte vooral de zinsnede, die onderzoek uitsluit naar de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek na deze kabinetsperiode.

Hij sprak van een denkverbod. "Hier bereikt de coalitie het niveau Taliban. Als U weer bij zinnen bent (...), schrap deze passages uit het coalitieakkoord."