AMSTERDAM - Nederlanders hebben in 2006 in totaal 460,3 miljoen euro uitgegeven aan biologische voeding. In 2005 werd nog 420,6 miljoen euro uitgegeven aan kaas, boter en brood. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde jaarcijfers van de biologische sector.

Arie van den Brand, voorzitter van ketenorganisatie Biologica, spreekt van een trend en verwacht een doorbraak. Hij hoopt dat de biologische sector de kraamkamer wordt van een duurzame landbouw- en voedselketen. Van den Brand denkt dat de tijd daar rijp voor is, gezien de belangstelling, ook in het regeerakkoord, voor milieu- en diervriendelijke landbouw.

Varkens

Onderzoek van de Wageningen Universiteit wijst uit dat varkens en pluimvee bij bioboeren meer natuurlijk gedrag vertonen terwijl de biologische bedrijven tevens minder broeikasgassen uitstoten en minder energie verbruiken.

De cijfers wijzen uit dat speciaalzaken, supermarkten, catering en webwinkels meer biologische zuivel, vlees en brood verkochten. Vooral de supermarkten zien sinds eind 2006 een stijgende lijn van bijna gemiddeld 10 procent: vaste klanten kopen meer terwijl er ook nieuwe consumenten aanschuiven.

Smaakpapil

"De smaakpapil werkt ook in Nederland meer en meer door", aldus Bert van Ruitenbeek, directeur Biologica, die de "lichtgroene consument" wil verleiden. De slogan 'Je proeft de aandacht' sluit volgens hem aan bij de beleving van producent en consument. "De producent heeft er aandacht aan gegeven en je vrienden proeven dat als je ze dit eten voorzet."

Meerwaarde

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij dat de trend van stijgende omzetten in 2006 doorzette. Volgens het CBL sluit de meerwaarde van biologische producten aan bij de 'well-being trend' waarin consumenten meer en meer oog hebben voor de manier waarop producten tot stand zijn gekomen. Ze letten daarbij volgens het CBL op de tijd die producten krijgen om te rijpen en hoe dieren worden gehouden.

De woensdag ingestelde Raad voor de Biologische Landbouw moet zorgen voor een helikopterblik over de groeiende sector. In de nieuwe Bioraad zitten onder anderen Herman Wijffels (voormalig SER-voorzitter), Paul Rosenmöller (ex-fractieleider GroenLinks), Dick Stellingwerf (oud-Tweede kamerlid ChristenUnie), Inge Diepman (presentatrice), Jan-Jaap de Graeff (Nautuurmonumenten), Mirjam de Rijk (Natuur en Milieu) en Peter Blom (Triodos Bank).

"Het is niet terug naar de natuur. De sector moet samen met de natuur volwassen worden", aldus Peter Blom.