VOORBURG - De akkerbouw leverde vorig jaar goede oogsten op. Veel gewassen van de zogenoemde 'koude grond', zoals suikerbieten en aardappelen, kwamen in grotere hoeveelheden van het land dan in het tegenvallende 2001.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Vorig jaar is bijvoorbeeld 7,4 miljard kilo aardappelen geoogst. Dat is gemiddeld een normale hoeveelheid, maar vergeleken met 2001 procent meer.

De oppervlakte zaai-uien is sinds het begin van de metingen in nog nooit zo groot geweest. De totale bruto-opbrengst groeide daardoor met 7 procent naar 820 miljoen kilo.

De graanoogst bleef nagenoeg gelijk. De totale oogst kwam vorig jaar uit op 1,4 miljard kilo. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, vooral wegens een lagere opbrengst per hectare. De oppervlakte suikerbieten bleef, vergeleken met 2001, nagenoeg gelijk. De productie groeide met 5 procent naar 6 miljard kilo.