NIJMEGEN - Allochtonen maken meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek als hun naam, nationaliteit en geboorteplaats zijn weggelakt uit hun sollicitatiebrief.

Maar omdat de resultaten van een landelijk experiment met anoniem solliciteren in Nijmegen nog niet overtuigend zijn, wil het stadsbestuur de proef met een half jaar verlengen.

Dat heeft wethouder Hannie Kunst van Personeel & Organisatie dinsdag bekendgemaakt. Nijmegen heeft tussen augustus 2006 en februari van dit jaar in totaal 17 sollicitatieprocedures bij drie gemeentelijke afdelingen geanonimiseerd. Ter controle werden twintig procedures bij vier andere afdelingen niet-anoniem gehouden.

Kans

Gebleken is dat allochtonen en autochtonen in de anonieme procedures evenveel kans maakten, terwijl bij de andere vier afdelingen vaker autochtonen werden uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Naam

Nijmegen startte de proef omdat allochtonen vaak klagen dat werkgevers hen niet op gesprek vragen wegens hun buitenlandse naam of afkomst. Bij het experiment waren in totaal 1200 sollicitanten betrokken. Van hen waren 207 kandidaten van allochtone afkomst. De meeste vacatures betroffen functies op mbo-niveau.

Kunst wil nog niet zeggen dat nu bewezen is dat anoniem solliciteren werkt. De leiding van de zeven betrokken afdelingen wist dat de proef liep en heeft daar wellicht toch rekening mee gehouden, denkt zij. Ook kan het gevonden verschil op deze schaal toeval zijn. Daarnaast was in de brieven wel zichtbaar of kandidaten in het buitenland een opleiding hadden gevolgd of werkervaring hadden opgedaan.

Lef

De Nijmeegse proef was een idee van oud-burgemeester Guusje ter Horst, waartegen de complete oppositie in de gemeenteraad zich verzette. Uiteindelijk ging het experiment op veel kleinere schaal van start dan de bedoeling was. "Maar nu ben ik blij dat Nijmegen het lef heeft gehad om zich zo kwetsbaar op te stellen. Ik ben er gaandeweg van overtuigd geraakt dat er blijkbaar toch vaak onbewust meer wordt gediscrimineerd dan we denken", aldus Kunst.

Als de raad akkoord gaat, wil het stadsbestuur de proef met een half jaar verlengen van mei tot november. In die tijd krijgen de vier controle-afdelingen geanonimiseerde sollicitatiebrieven en de drie andere afdelingen brieven met naam en afkomst.