DEN BOSCH - Hoewel de meeste Nederlandse huishoudens aangeven dat hun inkomen is gestegen, betalen veel Nederlanders hun rekeningen wel eens te laat. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Interview-NSS in opdracht van GGN Incassospecialisten en Gerechtsdeurwaarders.

Het aantal mensen dat rekeningen af en toe te laat betaalt is, in vergelijking met vorig jaar, licht gestegen van 51 naar 53 procent. Bij mensen bij wie het inkomen de laatste twee jaar is gestegen, loopt dit percentage op tot 60 procent.

Van de mensen bij wie het inkomen de laatste twee jaar is gedaald, betaalt 49 procent af en toe te laat. Gemiddeld gaat het jaarlijks om zeven rekeningen die niet op tijd worden betaald.

Gemakzucht

Geldgebrek speelt steeds minder vaak een rol bij het later voldoen van rekeningen. Het aantal mensen dat rekeningen te laat betaalt uit vergeetachtigheid of gemakzucht stijgt van 71 naar 80 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er voor het eerst in drie jaar er in Nederland meer huishoudens zijn van wie bij inkomen is gestegen (30 procent) dan huishoudens waarin het is gedaald (20 procent).

Ook over de inkomensontwikkeling is de Nederlander positief. Ongeveer 33 procent verwacht een stijging van het inkomen in de komende twee jaar, 12 procent voorziet een daling.