HOOFDDORP - TNT Post schrapt tot 2010 in ieder geval tussen de 6500 en 7000 medewerkers. Dat kunnen er zelfs 11.000 worden als de vakbonden en werknemers niet instemmen met een forse versobering van de arbeidsvoorwaarden.

Bekijk video

TNT sluit gedwongen ontslag niet uit. Het concern zei dinsdag collectief ontslag sociaal niet wenselijk te vinden en daarom in te zetten op een versobering van de arbeidsvoorwaarden in plaats van het ontslag van in totaal 11.000 mensen. Voor salarisverhogingen is geen ruimte. Het bedrijf zegt "op zijn best" de nullijn te hanteren.

Salaris

TNT sluit niet uit dat werknemers erin salaris op achteruit gaan. "Het is kiezen tussen twee kwaden. Er verdwijnen of meer banen of mensen leveren een deel van hun salaris is. De keuze is makkelijk gemaakt. Het is een manier om de pijn te dempen", zei een woordvoerder.

De reorganisatie treft volgens hem de hele organisatie, maar vooral de postbezorgers.

CNV

"De firma TNT zet ons voor het blok", reageerde bestuurder Inge Bakker van vakbond CNV Publieke Zaak. "Je kan je ogen natuurlijk niet sluiten voor de huidige omstandigheden in de postsector. Maar dat de reorganisatie zo drastisch zou zijn en in dat tempo komt hard aan. Hier moeten hele goede afspraken worden gemaakt over vrijwillige vertrekregelingen."

Volgens Bakker is er veel bereidheid om actie te voeren tegen het massaontslag. "Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de sorteercentra. Daar volgt reorganisatie op reorganisatie. Die mensen zijn het spuugzat." Volgens haar zijn de afgelopen jaren al 9000 voltijdsbanen bij TNT verdwenen, vooral door natuurlijk verloop.

Concurrentieslag

Het concern hoopt met een pakket aan maatregelen 300 miljoen euro te besparen bij zijn postactiviteiten. Dat is volgens de woordvoerder alleen mogelijk door ook te snijden in het personeelsbestand. TNT meent dat besparingen noodzakelijk zijn in de concurrentieslag die momenteel woedt in de postsector. De resultaten van het postbedrijf staan bovendien al enige tijd onder druk door de opkomst van e-mail.

Selektmail

TNT verliest steeds meer terrein aan zijn belangrijkste concurrenten, Sandd en Selektmail. Deze postbedrijven kennen al lagere salarissen. Zij betalen hun bezorgers op basis van de hoeveelheid post die ze rondbrengen. Een dochter van TNT, de prijsvechter Netwerk VSP, doet dat ook al.

TNT wil de plannen de komende maanden gaan bespreken met de vakbonden en ondernemingsraden. Eind dit jaar wordt naar verwachting de reorganisatie in gang gezet.

Bij TNT werken in Nederland nu nog rond de 60.000 mensen. Daaronder bevinden zich volgens CNV Publieke Zaak ongeveer 25.000 postbodes.