DEN HAAG - TNT Post vreest dat de onderneming er onder druk van de concurrentie niet aan ontkomt om meer postbezorgers buiten de cao te laten werken.

TNT Post schrijft letterlijk in een brief aan het ministerie van Economische Zaken: "Het is duidelijk dat als er geen bodem wordt gelegd in de arbeidsvoorwaarden in de sector, postbezorgers in toenemende mate buiten de reguliere arbeidsovereenkomst met de daarbij behorende werknemersbescherming tewerk gesteld zullen worden."

Opdracht

De concurrenten van TNT Post, Sandd en Selektmail, laten hun post niet bezorgen op basis van een arbeidsovereenkomt, maar op basis van een overeenkomst in opdracht. Netwerk VSP, een dochteronderneming van TNT Post, baseert de betaling net als de concurrenten op het aantal bezorgde zendingen.

Sandd en Selektmail zeggen dat zij zich geen cao kunnen veroorloven, omdat ze veel kleinere hoeveelheden post bezorgen dan TNT Post. Beide bedrijven hebben het ministerie laten weten dat er van de liberalisering van de postmarkt, die moet leiden tot meer concurrentie, niets terecht komt als zij worden gedwongen tot een vergoeding op basis van uurlonen.

Liberaliseren

Het ligt in de bedoeling van de regering de postmarkt per 1 januari volgend jaar helemaal te liberaliseren. TNT Post raakt dan het alleenrecht kwijt op het bezorgen van brieven tot vijftig gram. De Tweede Kamer behandelt de liberalisering van de postmarkt volgende week.

In februari zei CNV-bestuurder Inge Bakker tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer dat de relatief nieuwe postbedrijven Selektmail en Sandd het minimumloon ontduiken. Beide ondernemingen hebben daarop aan Economische Zaken laten weten zich aan de wet te houden.

Minimumloon

"Aangezien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomt, is er ook geen juridische relatie naar het minimumloon," aldus Selektmail. Sandd zegt de postbezorging te zien als een "bijverdienste".

Die kwam bij deze onderneming in de laatste drie maanden van vorig jaar gemiddeld uit op 7,50 euro tot 8,15 euro per uur, tegenover een minimumloon van 7,41 euro per uur, aldus Sandd. De onderneming erkent dat het kan voorkomen dat er dagen zijn dat in bepaalde wijken minder wordt verdiend.

Aandringen

CNV-bestuurder Inge Bakker zegt in een reactie dat zij bij de Tweede Kamer blijft aandringen op arbeidsovereenkomsten in de hele postsector, in plaats van werken op basis van stukloon. Zij wil dat ook voor mensen die in de postbezorging werken, de ziektewet geldt en dat ze pensioen opbouwen.