NIJMEGEN - De buschauffeurs van Novio in Nijmegen hebben zondagavond een akkoord bereikt met de directie over aanpassing van de pauzes en de werkroosters. De bussen rijden vanaf maandagochtend weer gewoon volgens de dienstregeling.

De werknemers van Novio voerden de afgelopen week actie voor een betere cao. Sinds woensdag stonden de bussen in de remise.

Zondagavond stemden de vakbondsleden in met het akkoord, dat tot stand kwam na bemiddeling door oud-vakbondsbestuurder Paul Voncken.

Pauzes

De overeenkomst houdt in dat de cao van Novio op het financiële vlak wordt vergeleken met de landelijke openbaarvervoer-cao. Het verschil, dat volgens de vakbonden onmiskenbaar is, wordt gebruikt om de pauzes voortaan door te betalen. Als er meer geld vrijkomt, wordt dat gebruikt voor "socialere dienstroosters".