RIJSWIJK - FNV Bondgenoten vindt de arbeidstijdenwet die zondag in werking is getreden, te zwaar voor werknemers. De grenzen die worden gesteld aan de dagelijkse arbeidsduur zijn volgens de vakbond veel te ruim.

In de nieuwe wet verdwijnt het verschil tussen normale werktijd en overwerk. Voor werknemers die niet onder een cao vallen, geldt dat vanaf 1 april per dag maximaal twaalf uur mag worden gewerkt en per week zestig uur.

Als voor werknemers wel een cao van toepassing is, gelden die maximale tijden pas wanneer de huidige cao wordt vernieuwd.

In de oude wet mocht er alleen incidenteel worden overgewerkt. FNV Bondgenoten vindt het een slechte zaak dat die norm in de nieuwe wet is losgelaten.