AMSTERDAM - Schiphol gaat uit van een jaarlijkse groei van het aantal passagiers met 3,5 tot 4%, resulterend in 65 miljoen passagiers in 2015. Dat staat vrijdag in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Schiphol 2015. In 2006 lag het aantal passagiers op ruim 46 miljoen.

Dit plan schept volgens Schiphol duidelijkheid over de uitbreidingsplannen van de Amsterdamse luchthaven tot 2015. Schiphol, de op drie na grootste luchthaven van Europa, heeft het plan onlangs overhandigd aan de gemeente Haarlemmermeer, die daarom had gevraagd.

Schiphol stelt dat de groei mogelijk is binnen de huidige grenzen van het luchtvaartterrein. De aanleg van een extra baan, of de bouw van een nieuwe terminal zijn dan ook niet nodig tot aan 2015.

Werknemers

Het aantal vliegtuigbewegingen zal groeien tot 530.000 in 2015 (423.000 in 2006). Deze groei is lager dan de jaarlijkse passagiersgroei, omdat Schiphol verwacht dat er grotere vliegtuigen zullen worden ingezet. Het aantal werknemers op Schiphol groeit in de planperiode van 60.000 naar 100.000.