NAARDEN - Handelsonderneming Hagemeyer verwacht dat de omzet over 2002 uitkomt op 8,3 miljard euro, bijna 6 procent lager dan het jaar ervoor. De Naardense distributeur zag zijn bedrijfsresultaat wel stijgen, van 239 miljoen euro tot 265 miljoen euro. Dat cijfer is echter geflatteerd door een winst (54 miljoen euro) uit een verkoop- en terughuuroperatie op onroerend goed.

Hagemeyer maakte de voorlopige resultaten voor 2002 maandag voorbeurs bekend. De onderneming deed geen uitspraken over de te verwachten nettowinst. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers eind augustus meldde Hagemeyer een nettowinstval van 58 procent, aangevuld met de mededeling dat het geen winstverwachting voor heel durfde uit te spreken. De definitieve jaarcijfers komen op 5 maart.

Vooral het zware weer op de belangrijkste markten waar Hagemeyer actief is (Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië), speelde de onderneming parten. "De economische recessie blijkt dieper en hardnekkiger dan voorzien", lichtte bestuursvoorzitter Rob ter Haar de voorlopige cijfers toe.

De moeilijke marktomstandigheden zullen ook dit jaar aanhouden, verwacht Hagemeyer. Het bedrijf (22.500 werknemers) gaat daarom door met kostenbesparingen, wat de komende anderhalf jaar zal resulteren in het verdwijnen van nog eens duizend arbeidsplaatsen. Dat gebeurt bij de kerndivisie PPS (distributie elektrotechnische en veiligheidsproducten), die goed is voor 70 procent van de omzet. De afgelopen twee jaar zijn al ruim 2000 banen geschrapt.

De kostenbesparingen moeten onder andere komen door het zogeheten Movex-softwaresysteem. De introductie van het programma in Groot-Brittannië leverde grote problemen op, maar het loopt daar nu goed. Ook in Australië en in de VS is Hagemeyer inmiddels overgestapt op Movex, dat een grote automatisering en centralisatie van de belangrijkste activiteiten tot gevolg heeft. "Je kunt meer doen met minder mensen", lichtte een woordvoerder toe.

De beursmalaise van vorig jaar trok ook een wissel op Sagittarius, het pensioenfonds van Hagemeyer. Het fonds zag zijn dekkingsgraad tot onder de 110 procent zakken. De daling dwingt Hagemeyer tot een bijstorting van maximaal 13 miljoen euro.