DEN HAAG - Het dichthouden van de grenzen voor Poolse werknemers en ander personeel uit Oost-Europese landen die sinds 2004 EU-lid zijn, lost volgens minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) problemen met illegalen en hun huisvesting niet op.

Donner verwacht ook geen grote toestroom van Oost-Europeanen als zij in alle sectoren makkelijker een werkvergunningen zouden kunnen krijgen.

Dat stelde de minister dinsdag nadat Paul Ulenbelt van de SP hem naar de Tweede Kamer had geroepen. Nu geldt alleen voor bedrijfstakken waar werkgevers aantoonbaar moeilijk aan personeel kunnen komen, een soepeler beleid.

Wanneer Polen helemaal geen werkvergunning meer nodig hebben om in Nederland te komen werken, wist Donner nog niet.

Aansprakelijkheid

De bewindsman wees erop dat de Kamer eerst nog van hem wil weten wie aansprakelijk is voor (on)veilige arbeidsomstandigheden als bedrijven werken met onderaannemers.

Eerder dit jaar ontstond ophef, omdat een Nederlands betonbedrijf de verantwoordelijkheid voor een dodelijk ongeval met een Poolse werknemer kon doorschuiven naar een Poolse onderaannemer.

Maar volgens Ulenbelt moeten meer problemen worden opgelost, voordat de grenzen volledig open kunnen voor Oost-Europese werknemers. Zo vindt de SP'er dat Donner beter moet luisteren naar problemen die gemeenten hebben met verloederde wijken door illegale huisvesting.

Maatregelen

Maar volgens de CDA-minister zijn alle maatregelen genomen die de Tweede Kamer heeft gevraagd om werkgevers verantwoordelijk te maken voor goede huisvesting van hun buitenlands personeel.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelde dat werkgevers die illegaal personeel slechte behandelen, zich doorgaans ook niet melden voor een werkvergunning bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Donner zei overigens wel degelijk te luisteren naar gemeenten.

Hij heeft vorige week nog samen met minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) een gesprek gehad met wethouder Marnix Norder van Den Haag over problemen in de vier grote steden.

Huisvesting

Daar is afgesproken dat het Rijk bekijkt of het gemeenten kan helpen bij de aanpak van illegale huisvesting. Zo kunnen volgens Donner misschien Polen onderdak krijgen in leegstaande panden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).