DEN HAAG - Het nieuwe kabinet krijgt te kampen met extra financiële tegenslag. Topambtenaren denken dat het tekort op de begroting van dit jaar zo'n drie miljard euro groter zal zijn dan tot dusver werd aangenomen.

Zonder nieuwe maatregelen loopt het tekort daardoor in 2005 op tot 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Ons land kan dan in de problemen komen, omdat het tekort naar Europese maatstaven te snel oploopt. Tot dusver werd er mee gerekend, dat de Haagse begroting in 2005 2 procent tekort zou komen.

Het CDA wil de aanstaande regeerperiode beëindigen met een begrotingsoverschot. Daarvoor zou volgens eerdere berekeningen van het Centraal Planbureau zo'n tien miljard euro bezuinigd moeten worden. Dat wordt nu zo'n twaalf miljard euro.

CDA en PvdA zijn het tot dusver niet eens over de hoogte van het bezuinigingsbedrag dat nodig is om op termijn de staatsschuld terug te dringen.