GENEVE - De werkloosheid is het afgelopen jaar wereldwijd drastisch toegenomen als gevolg van de economische neergang. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) telde eind 2002 circa 180 miljoen werklozen, 20 miljoen meer dan begin 2001.

Een dergelijk aantal is nog niet eerder te zien geweest, aldus een vrijdag gepubliceerd rapport van de ILO. Vooral werkende vrouwen en jongeren zijn het slachtoffer geworden van de ontslaggolf.

In 1990 bedroeg het aantal werklozen nog 100 miljoen. Volgens de arbeidsorganisatie is de huidige situatie op de arbeidsmarkt alarmerend en dreigt er als gevolg van de verslechterde perspectieven meer sociale instabiliteit.

In totaal verdienen circa 730 miljoen mensen 1 dollar of minder per dag. Zij zijn voor het merendeel werkzaam zijn in de informele economie, waar in het algemeen ook sprake is van slechte arbeidsomstandigheden.