DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa van Verkeer legt de openbaarvervoerbedrijven langs de meetlat. Zij kondigde woensdag in de Tweede Kamer onderzoek aan naar hun prestaties, dat voor de zomer klaar moet zijn.

In de Kamer gaan stemmen op te morrelen aan de marktwerking in het openbaar vervoer, die voortvloeit uit een wet uit 2000. De SP en GroenLinks zouden dat graag zien. Regeringspartij PvdA wil de verplichte aanbesteding in de vier grote steden vanaf 2009 flexibiliseren. "Zij die dat kunnen, mogen dat wel al vanaf 2009", betoogde PvdA-Kamerlid Lia Roefs.

De marktwerking op de schop nemen, is niet de bedoeling, maakte de staatssecretaris duidelijk. Zij herinnerde de Kamer eraan dat die een paar maanden geleden nog de verplichte aanbesteding in het stadsvervoer goedkeurde.

Arriva

Maar Huizinga liet de problemen bij OV-bedrijven in Limburg en Noord-Brabant niet onvermeld. Door technische mankementen moest busbedrijf Arriva een maand geleden bussen in Oost-Brabant in de remise laten staan. De dienstregeling lag daardoor overhoop. Chauffeurs kwamen in opstand. Arriva zocht de oorzaak in de late gunning van het OV-contract.

Aanvankelijk zou Connexxion in Noord-Brabant aan de slag gaan, maar het trok zich op de valreep terug. De concessie ging naar BBA/Veolia (West-Brabant) en Arriva.

VVD-fractiewoordvoerder Paul de Krom, die de marktwerking koestert, vroeg wel nadrukkelijk om een vergelijkend onderzoek naar bijvoorbeeld onderhoudskosten, subsidiëring en effectieve werkuren van chauffeurs. De staatssecretaris is daartoe bereid "om lessen te trekken voor volgende aanbestedingen". Andere lagere overheden kunnen van de ervaringen volgens haar gebruik maken.

Huizinga had woensdag met minister Camiel Eurlings een kennismakingsoverleg met de fractiespecialisten, die een spervuur van vragen afvuurden. Eurlings (CDA) toonde zich nadrukkelijk voorstander van een kilometerheffing die het kabinet versneld wil invoeren (voor 2012). De Krom had hem fijntjes eraan herinnerd dat hij als Kamerlid tegen de heffing was. Eurlings sprak nu van onomkeerbare stappen. Het kabinet wil na jaren discussie naar zijn zeggen "iets concreet op de mat leggen" onder de juiste voorwaarden (kosten, draagvlak en privacy).