DEN HAAG - Bied leraren meer perspecief tijdens hun loopbaan. Zij moeten zich kunnen blijven ontwikkelen en zicht hebben op een hoger salaris, ook als zij niet kiezen voor een managementsfunctie. Zo blijven docenten behouden voor het onderwijs.

Dat is een van de adviezen die de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland meegeven aan de commissie die voor het kabinet gaat werken aan een actieplan voor het onderwijs.

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs moet flink omhoog, stellen de werkgevers in hun 'kwaliteitsagenda voor het onderwijs" die zij woensdag presenteerden. Landelijke kwaliteitsnormen moeten strikter worden gehandhaafd en scholen moeten niet kunnen sjoemelen met toetsen, aldus voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW.

Betaling

Hij pleit voor een betere betaling van docenten die schaars zijn of goed presteren. Nu moeten leraren die meer willen verdienen vaak een managementsfunctie nemen. "Managers hebben we genoeg in het onderwijs, we moeten juist leraren behouden", aldus Wientjes. Maar voor een algemene loonsverhoging voelt hij niets.

Kennisoverdracht moet weer meer aandacht krijgen, vinden de werkgevers. De laatste jaren is de aandacht meer verschoven naar maatschappelijke vaardigheden. "Zaken als lezen, schrijven, rekenen, talenkennis, het is allemaal steeds verder achtergebleven," stelt Wientjes.

Steekproeven

De werkgevers vinden ook dat de cito-toets aan het eind van de basisschool verplicht moet worden. Ook willen zij steekproeven om de kwaliteit van de schoolonderzoeken in het voortgezet onderwijs te controleren.