DEN HAAG - Zorgverzekeraar OHRA neemt deel in twee projecten die ondervoeding in ziekenhuizen moeten terugdringen. In samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag en 't Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer test de verzekeraar het komende jaar een aanpak die recent is ontwikkeld om ondervoeding van patiënten tegen te gaan. Dat heeft OHRA woensdag meegedeeld.

Zieke mensen eten vaak lange tijd te weinig, waardoor zij ondervoed raken. In slechts een kwart van de gevallen wordt dat tijdig gesignaleerd.

Met een gericht onderzoek voor behandeling en na een operatie blijkt ondervoeding goed te kunnen worden opgespoord en aangepakt. Daardoor kan een patiënt een behandeling of operatie beter doorstaan.

Ondervoeding

Ondervoeding komt in ziekenhuizen veel voor. Afhankelijk van het ziektebeeld is 30 tot 85 procent van de patiënten door bijvoorbeeld gebrek aan vitaminen en eenzijdige voeding in meer of mindere mate ondervoed, als zij in het ziekenhuis worden opgenomen.

OHRA

OHRA betaalt het grootste deel van de kosten van de projecten, omdat de verzekeraar vindt dat er binnen de zorgsector meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van de voeding. De verzekeraar hoopt ook een beter inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen die aan ziekenhuizen mogen worden gesteld.

De twee ziekenhuizen die bij het project betrokken zijn, denken dat de nieuwe aanpak zal bijdragen aan een sneller herstel van patiënten met een hoog risico op ondervoeding. Zij testen hun nieuwe werkwijze bij uiteenlopende patiëntengroepen.

Het HagaZiekenhuis richt zich op het poliklinisch onderzoek van patiënten van de afdelingen hemato-oncologie (bloedkanker), longoncologie (longkanker) en de chronische longziekten die onder de afkorting COPD zijn samengevat. Het ziekenhuis in Zoetermeer richt zich op patiënten die een grote buikoperatie moeten ondergaan.

Gewicht

Op de polikliniek in het Haagse ziekenhuis moet uit de antwoorden op een lijst vragen blijken of de patiënt de afgelopen tijd veel gewicht heeft verloren. Is er sprake van een hoog risico van ondervoeding, dan wordt de patiënt naar de diëtist doorverwezen.

't Lange Land Ziekenhuis gebruikt eenzelfde vragenlijst. De patiënt wordt gestimuleerd voor de operatie zo goed mogelijk te eten. Is er sprake van hoog risico van ondervoeding, dan zal de diëtist de voedingsinname met de patiënt beoordelen en indien nodig de voeding aanvullen met drink- of sondevoeding.

Na de operatie wordt zo spoedig mogelijk begonnen met sondevoeding om de patiënt in goede conditie te houden en zo het herstel te bevorderen.