AMSTERDAM - Getronics zou beleggers verkeerd hebben voorgelicht in het prospectus en in hetpersbericht over het bod op converteerbare obligaties. Zodoende zou het bedrijfeen te positief beeld schetsen van de financiele situatie. Dit schrijft HetFinancieele Dagblad op basis van een klacht van een particuliere belegger diedeze heeft ingediend bij Euronext.

Bekijk video

Volgens deze belegger vermelden het prospectus en het persbericht van 10januari dat Getronics gebruik mag maken van een kredietfaciliteit van 75miljoen euro als het bod op de obligaties 'succesvol kan wordenafgerond'. Bij een aanmelding van het minimum van 57,5 procent vindt het boddoorgang en kan het als succesvol worden betiteld, maar maakt Getronics geenaanspraak op de faciliteit. Het krediet kan namelijk pas volledig wordenopgenomen als alle aandelen worden aangemeld.

Volgens de woordvoerder van Getronics staat in het prospectus duidelijk vermelddat het gebruik van de kredietfaciliteit evenredig is met de hoogte van deaanmelding. Getronics zal spoedig volledige opheldering geven, aldus dewoordvoerder.