DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) verwacht grote achterstanden en hogere kosten bij het innen van achterstallige vorderingen. Door een recente wijziging van de wet op de gemeentelijke basisadministraties mogen incassobureaus onvindbare schuldenaren niet meer opsporen via de bevolkingsregisters.

De incassobranche deed tot voor kort jaarlijks zo'n miljoen keer beroep op de gemeenten om een debiteur op te sporen. De gewijzigde wet bepaalt dat gemeenten uitsluitend nog gegevens uit hun bestanden mogen afstaan bij een ambtshalve dagvaarding. De NVI schat dat hierdoor tussen de vijfhonderdduizend en een miljoen zaken jaarlijks extra bij de kantongerechten worden aangemeld. Deze overbelasting levert grote achterstanden bij de rechtbanken en incassobureaus op.

De kosten voor zowel schuldeisers en schuldenaars zullen stijgen doordat de incassobureaus grotere inspanningen moeten verrichten om individuen te achterhalen, zo beweert de NVI. Bovendien is de branchevereniging bang voor malafide praktijken, zoals het doen van buurt- en huisbezoeken en het aanleggen van lijsten met notoire wanbetalers.