LAUWERSOOG - Ongeveer twintig garnalenvissers hebben dinsdag tussen 11.00 en 12.30 uur met hun schepen de haven van Lauwersoog geblokkeerd. Met hun actie wilden zij de aandacht vestigen op de problemen waarmee zij de laatste tijd te maken hebben.

De veerdienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog ondervond geen hinder van de actie, aldus woordvoerder W. Groenij van de garnalenvissers. Alle andere schepen konden gedurende anderhalf uur de haven niet in of uit. Groenij sprak van een goede opkomst.

De vissers zijn bang de dupe te worden van de boete van ruim 13 miljoen euro die de kartelautoriteit NMa heeft opgelegd aan garnalenhandelaren en producentenorganisaties wegens het maken van prijsafspraken. De vissers zeggen nu al een te lage prijs te krijgen voor de garnalen en vrezen dat de handelaren nog minder gaan betalen.

Afsluiting

Een ander probleem vormt de afsluiting medio februari/maart van een gebied onder Rottumeroog en Rottumerplaat. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met Duitsland en Denemarken. De bedoeling van de afsluiting, voor een periode van tien jaar, is om de flora en fauna in dit gebied van de Waddenzee de gelegenheid te geven zich te herstellen tot de oorspronkelijke staat.

Gedurende de afsluiting mag er in dit gebied niet worden gevist. Het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer gaat bovendien nader onderzoek instellen naar de mogelijke schade aan schelpenbanken in dit gebied door de garnalenvisserij.

Volgens de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers komt door de afzetting van dat gebied een groot aantal vissers in de financiële problemen. Nederland kent tweehonderd garnalenvissers.