AMSTERDAM - Voor langdurig zieken moet sneller naar passend werk buiten het eigen bedrijf worden gezocht. Nu gebeurt dat vaak te laat. Dit stellen de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland en verzekeraar Interpolis. Ze baseren hun mening op het onderzoek dat Langman Economen voor hen heeft uitgevoerd.

MKB-Nederland en Interpolis stellen dat vooral binnen twee jaar meer langdurig zieken buiten het bedrijf moeten reïntegreren. Dit zou gunstig uitpakken voor werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten zieke medewerkers twee jaar doorbetalen.

Werknemers zouden kunnen voorkomen dat zij voor langere tijd arbeidsongeschikt worden verklaard. Een werknemer wordt als hij na twee jaar nog ziek is voor zeker 35 procent arbeidsongeschikt verklaard.

MKB-Nederland en Interpolis leggen de verantwoordelijkheid om de juiste voorwaarden te scheppen bij overheid. Zo zou die moeten regelen dat medewerkers hun recht op een WW-uitkering behouden, voor het geval ze bij hun nieuwe werkgever worden ontslagen.