DEN HAAG - VNO-NCW wil dinsdag in het overleg van sociale partners en kabinet meer duidelijkheid krijgen over het wegwerken van de tekorten van pensioenfondsen. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft als toezichthouder de hersteltermijn op één jaar bepaald, maar ook de mogelijkheid geboden deze periode te verlengen.

De werkgeversorganisatie vraagt zich af in hoeverre de pensioenfondsen die dit maatwerk nodig hebben, ook daadwerkelijk de extra tijd krijgen om hun financiële zaken beter op orde te brengen. "Is de regel nu één jaar waarbij de langere periode de uitzondering is of krijgen de fondsen meer tijd en is de periode van één jaar de uitzondering?", zo vroeg maandag G. Verheij, secretaris sociale zaken en pensioenbeleid van VNO-NCW, zich af.

Dinsdag zal ook vice-voorzitter K. Roozemond van de vakcentrale FNV aandringen op meer tijd. "Een deel van de herstelplannen van de pensioenfondsen is al binnen. Sommige hebben genoeg aan een jaar, maar andere hebben meer tijd nodig om aan de aangescherpte eis van de PVK te voldoen", aldus Roozemond.

Buffers

Tegelijkertijd zal zij aandacht vragen voor het opbouwen van de buffers. De pensioenfondsen moeten van de toezichthouder binnen acht jaar naar een dekkingsgraad van 135 procent toegroeien om een eventuele waardedaling in de aandelenportefueille te kunnen opvangen. "Dat is zeker geen dwaze eis, maar we mogen de macro-economische consequensies niet vergeten. Hierover moeten we later maar eens verder doorpraten."

De kern van de discussie is de dekkingsgraad. Dat cijfer geeft aan in hoeverre een pensioenfonds op dit moment in staat is aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad moet minstens 105 procent zijn, zo eist de PVK. Fondsen die daaronder zitten, moeten die grens binnen een jaar overschrijden.

Lonen

Het overleg dinsdag is een vervolgafspraak die in het Najaarsoverleg in 2002 is gemaakt. Daarbij kwamen de partijen overeen de vaste lonen maximaal 2,5 procent te verhogen als antwoord op de magere economische groei van de laatste tijd. Ook de tekorten bij de pensioenfondsen kwamen in dat overleg aan bod, maar daarover zijn verder geen knopen doorgehakt.

Destijds keken de pensioenfondsen tegen een gat van 23 miljard euro aan, grotendeels het gevolg van de gestage daling van de aandelenkoersen op de effectenbeurzen. Die achterstand is nauwelijks in één jaar tijd weg te werken, was destijds al de heersende gedachte. Inmiddels zijn door een voorzichtig herstel van de aandelen in het vierde kwartaal van vorig jaar de tekorten minder groot.