BRUSSEL - Regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen zijn het donderdag op een klimaattop eens geworden over ambitieuze doelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegels.

In de loop van de vergadering kwamen de leiders dicht bij een compromis over bindende afspraken voor het gebruik van hernieuwbare, duurzame energiebronnen als zon, wind, water, biomassa en aardwarmte. Een percentage is daar echter nog niet aan gekoppeld. Tsjechië en Slowakije stribbelden donderdagavond nog tegen.

"Er tekent zich een akkoord af. Daar wordt vannacht verder aan gewerkt", zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die de vergadering voorzit. "Ik ben niet zonder hoop".

Merkel hoopt het aandeel hernieuwbare bronnen in de energieproductie te verhogen tot 20 procent. De EU kan zo het goede voorbeeld geven en later de innovatieve technieken exporteren naar andere werelddelen.

De Franse president Jacques Chirac, bezig aan zijn laatste officiële EU-top, eiste aanvankelijk dat ook kernenergie meegeteld zou mogen worden bij de hernieuwbare bronnen. Kerncentrales stoten immers nauwelijks kooldioxide uit. Maar Duitsland, Groot-Brittannië en ook Nederland voelden niet voor die opstelling. Chirac bond toen in.

Balkenende

Premier Jan Peter Balkenende zat bij het debat over kernenergie enigszins in een lastig pakket. In zijn vorige kabinet is uitgebreid gewezen op de voordelen van kernenergie, maar in het nieuwe regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie is afgesproken dat er geen nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden. Wel blijft de centrale in Borssele open. Balkenende wil daarom op een later moment een apart Europees debat over kernenergie.

Balkenende pleitte verder voor het verder aanscherpen van de toegestane uitstoot van kooldioxide door auto's en vrachtwagens. Hij wil verder dat het systeem voor verhandeling van emissierechten stabieler wordt en dat de prijs van verhandelbare emissierechten omhoog gaat.

CO2

De EU-leiders sloten snel een akkoord over een reductie van de uitstoot van CO2 (kooldioxide) met 20 procent in 2020 (ten opzichte van 1990), en 30 procent als andere rijke landen en landen als China en India ook serieus meedoen. Ook is afgesproken het percentage biobrandstoffen bij transport te verhogen tot 10 procent.

Het echt moeilijke werk, het verdelen van de lasten om als EU gezamenlijk de klimaatdoelen te halen, begint pas na de top.

Onderhandelingen over wie welk deel van de vermindering van de kooldioxide-uitstoot voor zijn rekening neemt, kunnen nog jaren duren.

Verschillende EU-leiders hadden de top van tevoren aangekondigd als grensverleggend en de voorstellen als het meest ambitieuze klimaatplan ooit. Maar de voorzitter van het Europees Parlement, de Duitser Hans-Gert Pöttering pleitte voor nog ambitieuzere doelstellingen.