DEN HAAG - Nederland heeft in 2001 bij elkaar meer dan 40 miljard euro aan pensioenpremies gestort. Het grootste bedrag betaalden werknemers aan AOW, het zogenoemde basispensioen: 21,5 miljard euro.

Aan collectieve pensioenregelingen droegen werknemers, via hun werkgever, 16 miljard euro af, zo heeft het Verbond van Verzekeraars maandag meegedeeld. Voor de derde pijler legden ze 3,5 miljard euro opzij. Dat betreft de aanvullende regelingen die individuele personen zelf afsluiten, vooral lijfrentepolissen.

De premies komen terecht bij pensioenfondsen en verzekeraars. De grootste sommen zijn in beheer bij de pensioenfondsen. Zij krijgen het geld hoofdzakelijk via de verplichte collectieve regelingen van werknemers. De verzekeraars zijn de afgelopen zes jaar gestaag ingelopen. In 1995 hadden zij nog slechts 18 procent van de premies voor de collectieve regelingen. In 2001 was dat 25 procent.

Het Verbond relativeert overigens de enorme bedragen die in de pensioenwereld omgaan. Afgezet tegen het volledige loon, "valt het nog wel mee", menen de verzekeraars. De gemiddelde pensioenpremie lag in 2001 op 9,2 procent van de loonsom. Dat betekende een stijging ten opzichte van de jaren negentig. Toen schommelde de premie tussen 7 en 8,5 procent."

"Het Verbond van Verzekeraars haalt ook nog de jaren zeventig aan. In die periode droegen werknemers meer dan 20 procent van hun loon af voor hun pensioen."