De Telegraaf Media Groep (TMG) is het onderwerp van een overnamestrijd tussen de Vlaamse uitgever Mediahuis en het Nederlandse mediabedrijf Talpa van John de Mol. Een overzicht van de gebeurtenissen.

Op 14 december 2016 wordt bekend dat de Vlaamse dagbladuitgever Mediahuis en investeerder VP Exploitatie een bod hebben uitgebracht op de Telegraaf Media Groep (TMG). De partijen zijn bereid 5,25 euro per aandeel in contanten neer te tellen voor het Nederlandse mediabedrijf.

Mediahuis, dat onder meer ook NRC Media en De Limburger in handen heeft, wil met de aankoop de positie in Nederland verder versterken.

De resultaten van TMG staan onder druk door de zwakke advertentiemarkt. Eind juli vorig jaar kondigde het bedrijf al aan opnieuw banen te schrappen en locaties te sluiten.

Op 23 januari 2017 brengt ook Talpa een bod uit op TMG. Talpa biedt 5,90 euro per aandeel, 0,65 euro meer dan Mediahuis. In de dagen voor het bod verhoogde de Mol zijn belang in TMG tot bijna 20 procent. De Mol zegt TMG te willen kopen om "een Nederlands mediabedrijf te bouwen".

Op 19 februari verhogen Mediahuis en VP Exploitatie hun bod van 5,25 euro naar 5,90 euro per aandeel. Daarmee evenaren ze het bod van Talpa. De Vlamingen bevestigen ook hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen TMG.

Talpa stelt een dag later dat het bedrijf zijn eigen overnamebod doorzet en dat het zich te beraadt op het aangepaste bod van Mediahuis.

TMG laat weten zowel met Talpa als met Mediahuis en VP Exploitatie in gesprek te zijn over onder meer de financiële voorwaarden, strategische aspecten en mededinging.

Mediahuis maakt jacht op de belangen van TMG en verkrijgt op 26 februari definitief de aandelen TMG van Delta Lloyd. Samen met de aangekochte aandelen van een andere grote TMG-aandeelhouder, Navitas, heeft Mediahuis nu absolute zekerheid over 59,24 procent van de aandelen TMG.

Op 1 maart verhoogt Talpa zijn bod van 5,90 euro naar 6,35 euro per aandeel. Mediahuis en VP Exploitatie noemen het hogere bod niet realistisch, omdat het geen meerderheid kan halen bij de aandeelhouders. Wel zeggen de Belgen open te staan voor samenwerking met Talpa.

De commissarissen van TMG zouden inmiddels echter exclusieve gesprekken voeren met Mediahuis en VP Exploitatie. Talpa zegt er desondanks op te vertrouwen een nieuwe plek aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Op 5 maart sluiten Mediahuis en TMG een principeakkoord over een overname. De Raad van commissarissen van TMG spreekt een voorkeur uit voor een bod van 6 euro per aandeel en wil dat bod aanbevelen aan de eigen aandeelhouders.

De totale waarde van TMG komt met het nieuwe bod op 278 miljoen euro. Volgens het Mediahuis blijft TMG zelfstandig opereren.

De Raad van Bestuur (rvb) van TMG ging naar verluidt niet akkoord met de aanbeveling van de rvc en werd zodoende geschorst door diezelfde rvc. Door de schorsing liggen de bestuurlijke taken nu bij de rvc en is de weg vrij voor een Belgische overname.

Op 6 maart verhoogt Talpa zijn bod tot 6,50 euro per aandeel. Het bedrijf laat weten dat de raad van commissarissen van TMG niet is ingegaan op herhaalde oproepen om de gesprekken weer te hervatten.

Mediahuis laat in een reactie weten dat het verhoogde bod van Talpa niets verandert aan de situatie. "Mediahuis en VP Exploitatie houden hun strategische belang in TMG en hebben met TMG overeenstemming over het bod", aldus de partijen.

Ook TMG zelf zegt achter het bod van Mediahuis te blijven staan.

De centrale ondernemingsraad (cor) van TMG vecht op 7 maart echter de aanbeveling van de rvc van TMG in het voordeel van Mediahuis aan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Volgens de cor is een oproep om gelijk speelveld te creëren voor Mediahuis en Talpa genegeerd door de rvc.

Talpa vraagt de Ondernemingskamer bovendien om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Het bedrijf wil dat de Ondernemingskamer een onafhankelijke commissaris benoemt in de Raad van Commissarissen van TMG.

Volgens Talpa heeft TMG geen steekhoudende argumenten gegeven om de voorkeur voor een overname door Mediahuis en VP Exploitations te onderbouwen.

Op 8 maart stapt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) naar de Ondernemingskamer in verband met de overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG).

De beleggersclub wil net als Talpa bij de rechter aandringen op een onderzoek naar de gang van zaken. Ook wil de VEB dat er een onafhankelijke commissaris wordt benoemd. Talpa vergroot zijn belang in TMG naar 24,84 procent.

Op 9 maart vergroot Talpa nogmaals het eigen belang in TMG. Daardoor krijgt het mediabedrijf 25,12 procent van de aandelen TMG in handen.

Talpa koopt op 13 maart opnieuw certificaten van aandelen in TMG. Daarmee komt Talpa's belang in het moederbedrijf van De Telegraaf uit op 25,58 procent.

Op 14 maart benoemt de raad van commissarissen Hans Bakker tot algemeen directeur ad interim. Hij zal de dagelijke aansturing van TMG op zich nemen, de raad van commissarissen blijft leidend als het om het fusieproces gaat.

Ook maakt Mediahuis bekend een aanvullend belang van 0,73 procent te hebben verworven. Hiermee komt het totale belang van Mediahuis in TMG op 18,67 procent. Samen bezitten Mediahuis en VP Exploitatie nu 59,98 procent van de aandelen TMG.

Op 16 maart staan de strijdende partijen tegenover elkaar tijdens een zitting van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De adcovaat van de commissarissen van TMG stelt daar dat Talpa de geschorste bestuurders zou hebben beloofd dat ze aan mogen blijven bij een overname. "Ze handelden uit eigenbelang", aldus de advocaat.

Talpa, de centrale ondernemingsraad van TMG en de Vereniging van Effectenbezitters dringen aan op een onderzoek naar de gang van zaken. Ook de VEB wil dat er een onafhankelijke commissaris wordt benoemd. 

Talpa koopt op 17 maart weer extra aandelen in TMG. Daarmee komt Talpa's belang uit op 26,57 procent. Op 20 maart is het weer raak. Het mediabedrijf van De Mol bezit dan 26,65 procent van de aandelen.

Op 21 maart stelt de Ondernemingskamer in een voorlopige uitspraak dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan het beleid van de commissarissen van TMG. Daarmee wordt onder meer Talpa in het ongelijk gesteld en wordt er dan ook geen onafhankelijke commissaris bij TMG aangesteld. Ondertussen heeft Talpa zijn belang in TMG uitgebreid naar 26,72 procent. 

Op 23 maart verkoopt TMG bijna al zijn huis-aan-huisbladen aan BDUmedia. Dat gaat gepaard met een reorganisatie waardoor 32 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Volgens een woordvoerder van TMG heeft de verkoop niks te maken met de overnamestrijd. Ondertussen koopt Talpa opnieuw aandelen TMG. Het belang van De Mol groeit daarmee naar 26,96 procent.

Op 23 maart vraagt de redactieraad in een e-mail aan De Mol om te stoppen met zijn pogingen om TMG over te nemen in het belang van het bedrijf. De redactieraad stelt dat verschillende onderdelen van TMG last hebben van de overnamestrijd.

Een dag later, op 24 maartdistantieert de redactiecommissie, een vertegenwoordiging van journalisten van De Telegraaf, zich van de e-mail.

Op dezelfde dag koopt Talpa weer aandelen in TMG. Het belang wordt daarmee opnieuw licht verhoogd, naar 26,98 procent.

Hoewel de overname nog niet rond is, stelt Mediahuis eind maart al wel een bestuurder aan die de beoogde samenvoeging met TMG in goede banen moet leiden. De huidige bestuursvoorzitter Marc Vangeel wordt hier verantwoordelijk voor, meldt het bedrijf.

Talpa meldt op 12 april dat het voorgenomen bod op TMG wordt doorgezet. Het bedrijf heeft hiervoor een verzoek tot goedkeuring ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Op 10 juni trekt Talpa het verzoek bij de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TMG in. Op 12 juni sluiten ook de VEB en aandeelhouder Cantor Holding zich hierbij aan. Daarmee is het onderzoek van de baan.

Op 13 juni volgt nog eens een verhoging van Talpa's belang in TMG. Dit keer weet het bedrijf van De Mol 2.141 certificaten van aandelen te kopen. Daarmee groeit het belang naar 29,16 procent. Nabeurs brengt TMG zoals verwacht een officieel tegenbod uit op TMG. Het bedrijf biedt 6,50 euro per aandeell. 

Aandeelhouders van TMG kunnen vanaf woensdagochtend 14 juni hun stukken aanbieden aan Talpa. De aanmeldingstermijn sluit op 9 augustus. Het bod van Mediahuis sluit echter al deze week, op donderdag. 

Op 9 augustus maakt Talpa bekend de pogingen om de Telegraaf Media Groep geheel over te nemen voorlopig te beëindigen. Het Vlaamse krantenconcern Mediahuis trekt daarmee aan het langste eind in de overnamestrijd.

Het mediabedrijf van miljardair John de Mol houdt wel een "strategisch belang'' van 29,16 procent in het moederbedrijf van De Telegraaf aan.