De meeste mensen die hun loonstrookje van december vergelijken met die van januari volgend jaar, zien een lichte verbetering. NU.nl zet de veranderingen per groep op een rij.

Werkenden:

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden in 2017 verhoogd. Werknemers met een bruto jaarsalaris tot ongeveer 40.000 euro, profiteren hier het meest van.

Voor de middeninkomens (tussen de 40.000 en 75.000 euro) verandert er in 2017 weinig. Zij profiteren van het minder snel afbouwen van de arbeidskorting, maar dat valt weg tegen de hogere belastingtarieven van de tweede en derde belastingschijf. 

De hoge inkomens, vanaf 75.000 euro, profiteren van de verlenging van de derde belastingschijf.

Ambtenaren gaan er iets minder hard op vooruit vanwege de hogere pensioenpremie. Dat scheelt gemiddeld 0,3 procentpunt vergeleken met andere werknemers. Voor mensen die werken in de zorg blijft de pensioenpremie gelijk. Zij krijgen daarom en iets positiever loonstrookje.

Uitkeringsgerechtigden:

Het loonstrookje van uitkeringsgerechtigden laat volgend jaar een iets positiever beeld zien. De uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en dat stijgt volgend jaar. Mensen met een uitkering profiteren ook van de verhoging van de algemene heffingskorting.

Gepensioneerden:

De AOW-uitkering stijgt volgend jaar mee met de prijzen. Naar verwachting komt de inflatie in 2017 uit op 0,9 procent. Dat percentage zien AOW'ers volgend jaar terug op hun loonstrookje. 

Gepensioneerden zien nagenoeg geen veranderingen op hun loonstrook volgend jaar. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 10.000 euro krijgen een plusje van 0,1 procent. Voor mensen met een aanvullend pensioen van 30.000 euro verandert er niets. Deze berekeningen zijn exclusief de positieve effecten van de AOW.

Stijging koopkracht