Verzekerden kunnen in november, december en januari weer nadenken over hun zorgverzekering voor het komende jaar. NU.nl zet een aantal tips voor de zoektocht naar je nieuwe polis op een rij.

Maak een lijst van de zorg die je nodig denkt te hebben

Zet op een rij welke zorg je dit jaar sowieso nodig denkt te hebben en wat dit ongeveer kost. Je kunt hiervoor kijken naar de zorgkosten die je in de afgelopen jaren hebt gemaakt. Bedenk of je deze kosten zelf kunt betalen.

Vergelijk dit kostenplaatje met de prijs van een aanvullende verzekering. Zo kun je onderzoeken of je een aanvullende verzekering nodig hebt voor zorg buiten het basispakket.

Kijk daarbij goed naar de samenstelling van de aanvullende verzekering en welk deel van de behandeling wordt vergoed. Het is mogelijk om de basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars af te sluiten. Voor een aparte aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden.

Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?
81
Zorgverzekering: Wat is het verschil tussen de verschillende polissen?

Bepaal hoe belangrijk je het vindt om zelf je zorgverlener te kunnen kiezen

Een zogenoemde restitutiepolis biedt de meeste keuzevrijheid. De verzekerde krijgt een standaardvergoeding voor behandelingen bij zelf gekozen zorgverleners.

Een verzekerde met een naturapolis heeft minder vrijheid om een eigen keuze te maken. Hij of zij krijgt alleen een volledige vergoeding voor de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder. Van de behandeling van een zorgverlener waar de verzekeraar geen afspraken mee heeft, wordt vaak maar een deel vergoed.

Daarnaast bestaat ook nog een budgetpolis. Dit is een versoberde versie van de naturapolis. De zogenoemde combinatiepolis vergoedt in bepaalde gevallen zorg in natura en in andere gevallen zorg op basis van restitutie.

Onderzoek of een collectieve zorgverzekering aantrekkelijk is

In specifieke gevallen kan het lonen om je als verzekerde aan te sluiten bij een collectief. Werkgevers, vakbonden, ouderenorganisaties en patiëntenverenigingen maken soms specifieke afspraken met zorgverzekeraars. Het kan dan gaan om vormen van zorg die werknemers, vakbondsleden, ouderen en groepen patiënten vaak gebruiken.

Een aantal gemeenten biedt ook collectieve verzekeringen aan voor mensen met een relatief laag inkomen en hoge zorgkosten.

Bekijk of je het eigen risico kunt verhogen

Je kunt korting op de premie krijgen door het eigen risico te verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting je krijgt.

In 2017 is het verplichte eigen risico, net als vorig jaar, voor iedereen 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf betaalt.

Dit eigen risico kan je zelf in stappen van 100 euro tot maximaal 885 euro verhogen. Ga na of je dit bedrag zonder problemen kunt betalen als dat nodig is. Hou daarbij je verwachte zorgkosten in het achterhoofd.

Betaal je jaarpremie in één keer als dat lukt

Je kunt bij sommige verzekeraars een korting op de premie krijgen als je het bedrag voor het hele jaar in één keer betaalt.

Ook kan het voordeliger zijn om een verzekeraar te kiezen waarbij je als verzekerde alles vooral via internet afhandelt. Veel verzekeraars hebben een zogenoemd internetlabel.

Gebruik meerdere vergelijkingssites om een compleet beeld te krijgen

Om een objectief beeld te krijgen van welke polis het beste bij je past, is het raadzaam om meerdere vergelijkingssites te gebruiken.

Vergelijkingssites gebruiken eigen methodes voor het maken van een vergelijking. De uitkomsten kunnen daardoor van elkaar verschillen. Ook kan een polis bij de ene vergelijkingssite goedkoper zijn dan bij de andere. Dit komt doordat vergelijkingssites met verzekeraars een andere prijs hebben afgesproken.

Bovendien krijgen vergelijkingssites voor sommige polissen een vergoeding als die via hun site wordt afgesloten. Meestal verschijnen dit soort polissen in de top drie. Bekijk daarom ook de rest van de lijst.

Bedenk ook of je bij de vergelijkingssite voldoende informatie hebt kunnen invullen om een goed persoonlijk advies te krijgen.

Zeg je polis op tijd op

Consumenten die op een andere verzekering willen overstappen, moeten hun huidige polis wel op tijd opzeggen. Dit moeten ze voor het einde van het jaar geregeld hebben.

Een nieuwe verzekering kiezen, kan nog tot eind januari. De verzekering geldt dan met terugwerkende kracht vanaf januari.

Consumenten die uiterlijk 31 december een nieuwe zorgverzekering kiezen, kunnen gebruikmaken van een overstapservice. In dat geval zegt de nieuwe zorgverzekeraar de oude polis op.