Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. Pensioenfondsen hebben dan allerlei voordelen, zoals lagere uitvoeringskosten.

Wat is een algemeen pensioenfonds (APF)?

Een APF kan verschillende pensioenregelingen beheren en uitvoeren en is niet gebonden aan een bepaalde sector. De vermogens blijven gescheiden.

Ook ondernemingspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen kunnen zich aansluiten bij een APF. Een APF heeft een stichtingsvorm. De kleinere aangesloten fondsen behouden een eigen bestuur.  

Naast bestaande pensioenfondsen, kunnen ook verzekeraars en pensioenuitvoeringsorganisaties een APF oprichten.

Net zoals bij bestaande pensioenfondsen, moet een APF voldoen aan bepaalde financiële eisen zodat het aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. De spelregels die nu gelden voor de pensioenen, zijn ook voor een APF van toepassing.

De Nederlandsche Bank (DNB) verleent de vergunning voor een APF en houdt hier toezicht op. Inmiddels hebben verschillende verzekeraars een vergunning bij DNB aangevraagd om een APF op te richten. Onder meer Centraal Beheer, Delta Lloyd, ASR en NN Investmentpartners hebben plannen om zo'n fonds op te richten. De eerste vergunning werd op 20 juni gegeven aan Aegon.

Wat is het voordeel van een APF?

Met een APF moet het makkelijker worden de uitvoering van pensioenregelingen te bundelen. 

Zo zijn werkgevers in staat hun individuele pensioenregeling onder te brengen bij een groter geheel, maar dankzij de gescheiden vermogens zonder het risico dat vermogen van het ene fonds wordt overgedragen naar het andere. Het belangrijkste voordeel is de lasten- en kostenbesparing.

Steeds meer pensioenfondsen willen zich aansluiten bij een collectief omdat de fondsen steeds minder deelnemers hebben. Tussen 1992 en 2014 is het aantal fondsen gedaald van 1.122 naar 361.