De Tweede Kamer is op 9 februari 2016 akkoord gegaan met verschillende plannen van minister Stef Blok voor de huurmarkt. De veranderingen op een rij.

Vanaf 2017 moet er geleidelijk een einde komen aan de verschillende prijzen voor vergelijkbare sociale huurwoningen.

De prijsverschillen ontstaan doordat de huur flink kan worden verhoogd als nieuwe bewoners een sociale huurwoning betrekken. Daardoor wordt het verschil met zittende huurders te groot. 

Huurders die in een huis zitten dat kwalitatief te goed is voor wat ze nu betalen, kunnen te maken krijgen met een huurverhoging tot 2,5 procent boven inflatie. De huurprijzen voor nieuwe huurders bij corporaties stijgen ook minder snel.

Huurders van een huis dat te goedkoop voor ze is, kunnen in 2017 een huurverhoging krijgen van 4 procent plus inflatie. 

Dit is bedoeld als stimulans om te verhuizen en de sociale huurwoning vrij te maken voor mensen met een lager inkomen. Het gaat in dit geval om de groep die meer verdient dan de zogenoemde toewijzingsgrens. Dat is in 2016 een jaarinkomen van boven de 39.874 euro.

Scheefwonende gepensioneerden worden van bovenstaande maatregel uitgezonderd. Ook scheefwonende gezinnen vanaf vier leden hoeven niet bang te zijn voor deze verhoging.

In 2016 is het nog zo dat wonincorporaties de maximale huurverhoging per 1 juli op drie inkomensgroepen mogen baseren. Huurders die in 2014 een inkomen hadden van meer dan 44.360 euro, kunnen deze zomer een maximale verhoging van in totaal 4,6 procent krijgen. Dat is inclusief de inflatie van 0,6 procent.

De huur voor de laagste inkomens tot en met 34.678 euro mag met maximaal 2,1 procent stijgen. Voor de groep daartussen geldt een maximale verhoging van 2,6 procent.

De inkomenstoets blijft bestaan.

In februari oordeelde de Raad van State dat in de huidige wet niet expliciet staat dat de Belastingdienst inkomensgegevens over huurders moet delen met verhuurders.

De fiscus heeft volgens de Raad van State een expliciet in de wet genoemde verplichting nodig om te mogen zeggen of een huurder onder of boven de inkomensgrens voor sociale huurwoning zit. Blok heeft dit in de nieuwe wet explicieter opgenomen.

De mogelijkheden voor tijdelijke contracten worden onder voorwaarden verruimd

Mensen die ruimte beschikbaar hebben, zijn in de huidige situatie vaak bang dat ze niet van huurders af kunnen komen. De wet maakt contracten tot twee jaar mogelijk.

De Kamer heeft ook ingestemd met 5-jarige huurcontracten voor onzelfstandige woningen voor jongeren tot en met 27 jaar. Dit was een idee van de ChristenUnie.

Sociale huurwoningen mogen bij het tekenen van het huurcontract maandelijks maximaal 710 euro aan kale huur kosten.

De corporaties moeten jaarlijks minstens 80 procent van hun vrijkomende huizen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro.

Verder mag 10 procent naar huishoudens met een inkomen van maximaal 38.950 euro. Er zijn ongeveer 2,6 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.