Na in 2008 te zijn overgenomen door de Nederlandse Staat, gaat ABN Amro in 2015 opnieuw naar de beurs. De jaren die volgen, gaan gepaard met ophef over salarissen, een bestuurderswissel en diverse ontslaggolven. Een chronologie.

2007: RBS, Fortis en Banco Santander kopen samen ABN Amro voor 72 miljard euro. De drie nieuwe aandeelhouders beginnen met het opdelen van ABN Amro.

2008: De kredietcrisis raakt de Nederlandse financiële sector hard. Fortis heeft het zwaar, juist omdat er zo veel geld is uitgegeven aan de overname van ABN. In korte tijd nemen spaarders miljarden euro's op. Ze zijn bang dat de bank zal omvallen.

Oktober 2008: Om de val van Fortis te voorkomen, koopt de Nederlandse overheid Fortis Bank Nederland (inclusief de Nederlandse delen van ABN Amro) en verzekeringsactiviteiten van Fortis voor een totaalbedrag van 16,8 miljard euro. Fortis en ABN zijn daarmee genationaliseerd. De verzekeringsonderdelen worden onder de naam ASR in een apart bedrijf voortgezet.

December 2008: Gerrit Zalm treedt aan als vicevoorzitter van de raad van bestuur van het financiële concern. Op 1 april 2010 zal hij worden benoemd tot bestuursvoorzitter.

Juli 2010: ABN Amro Bank en Fortis Bank (Nederland) fuseren, de laatstgenoemde wordt opgeheven.

Augustus 2013: Het kabinet neemt het besluit om ABN Amro op termijn in zijn geheel terug naar de beurs te brengen.

November 2013: De verwachting van het kabinet dat ABN Amro bij een beursgang 15 miljard euro kan opleveren, is een redelijke inschatting, zegt Zalm. Uiteindelijk kan de opbrengst volgens hem zelfs het bedrag benaderen dat de nationalisatie van de bank de Staat heeft gekost.

Maart 2015: Er ontstaat grote ophef over salarisverhogingen voor de top van ABN Amro. Ook komt er een affaire in Dubai aan het licht waar een aantal medewerkers van ABN interne regels heeft overtreden.

27 maart 2015 - half mei: Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) stelt het besluit over de geplande verkoop van de bank uit wegens de onrust rond de salarisverhogingen. Kort daarop draait ABN het besluit over de extra beloning terug. Verantwoordelijk commissaris Peter Wakkie treedt af, topman Zalm biedt publiekelijk zijn excuses aan.

Oktober 2015: Een beursgang van de eerste pluk aandelen ABN Amro is nog steeds mogelijk voor het einde van het jaar, zegt Dijsselbloem begin van die maand. Een week later laat hij weten de financiële markten scherp in de gaten te houden om het exacte moment van de beursgang te bepalen. De opmerkingen blijken de opmaat te zijn naar de officiële aankondiging van de beursgang.

November 2015: De bank krijgt boetes, van De Nederlandsche Bank en Dubai Financial Services Authority, van in totaal circa 1,2 miljoen euro vanwege misstanden in Dubai. De bank gaat niet in beroep. Enkele dagen later blijkt dat de winst van het financiële bedrijf verder is opgelopen.

10 november 2015: ABN meldt dat de beursgang naar verwachting op 20 november plaatsvindt. Met een prijs van 16 tot 20 euro per stuk wordt de bank gewaardeerd op in totaal op 15 tot 18,8 miljard euro.

20 november 2015: ABN Amro gaat naar de beurs. Het aandeel opende licht hoger op het Damrak. Bij de start van de handel stond het 2,4 procent hoger op 18,18 euro.

17 augustus 2016: De bank meldt bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers de kosten van ondersteunende en controlerende activiteiten vanaf 2017 met een kwart te kunnen verlagen en blijft op zoek naar verdere mogelijkheden voor bezuinigingen.

12 september 2016: ABN Amro kondigt aan 975 tot 1.375 banen te schrappen tot 2020, vooral bij ondersteunende en controlerende functies zoals op personeelszaken, de financiële administratie en risicomanagement. 

16 november 2016: ABN Amro gaat 1.500 medewerkers ontslaan. De ontslagronde moet een kostenbesparing van 400 miljoen euro opleveren. De bank wil de besparing realiseren door verdergaande digitalisering van werkzaamheden en door efficiënter te gaan werken. De operatie kost dit kwartaal naar verwachting 150 tot 175 miljoen euro. Op dezelfde dag doet de Nederlandse Staat 65 miljoen certificaten van aandelen in de bank in de verkoop.

18 november 2016: Toekomstig topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro koopt vijfduizend aandelen van de bank.

1 januari 2017: Kees van Dijkhuizen neemt officieel het stokje over van Gerrit Zalm. Een week eerder werd de benoeming goedgekeurd door de toezichthouders. Van Dijkhuizen krijgt in 2017 een basissalaris van 713.000 euro.

6 februari 2017: ABN Amro zet het mes in de hoogste managementlaag. Circa zestig van de huidige honderd topmanagersfuncties verdwijnen. Ook brengt de bank het aantal bestuurders en algemeen directeuren terug. Met de aangekondigde wijzigingen is het totaal aantal bestuurders en algemeen directeuren teruggebracht van negentien naar negen.

15 februari 2017: ABN Amro maakt bekend in het vierde kwartaal van 2017 een kwart meer winst te hebben geboekt dan een jaar eerder. De nettowinst komt uit op 333 miljoen euro, 23 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2015. Hierin zijn ook 153 miljoen euro aan reorganisatiekosten meegenomen.

15 maart 2017: ABN Amro verlaagt de vertrekpremie voor bestuurders. Vanaf nu krijgen zij drie maandsalarissen mee. Voorheen was dat nog een jaarsalaris.

15 mei 2017: ABN Amro krijgt twee nieuwe topdirecteuren. Financieel directeur Clifford Abrahams van Delta Lloyd wordt de nieuwe financiële topman van ABN Amro. Hij volgt met ingang van september Alexander Rahusen op die de post op interimbasis waarnam. Verder heeft de bank een nieuwe risicodirecteur gevonden in Tanja Cuppen die later in het jaar overkomt van de Amerikaanse tak van Rabobank.

17 mei 2017: ABN Amro ziet de winst opnieuw toenemen. In het eerste kwartaal van 2017 komt de nettowinst uit op 615 miljoen euro. Dat is 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016.

27 juni 2017: De staat verkoopt opnieuw een deel van het belang in ABN Amro. Ditmaal wil de staat ongeveer 65 miljoen certificaten verkopen. Na de verkoop heeft het NLFI nog 63 procent van het aandelenkapitaal van de bank in handen. De verkoop levert de schatkist 1,5 miljard euro op.