De politie voert al maanden actie om hun eis voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.

De vier politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP en Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) onderhandelen sinds maart over een nieuwe cao, maar de partijen worden het niet eens. De vorige cao liep op 1 januari van dit jaar af.  

Welke acties worden er gevoerd?

In eerste instantie bestonden de acties uit werkonderbrekingen, zoals het niet opnemen van aangiften en alleen boetes uitdelen bij "grove schendingen" van de openbare orde en veiligheid. Daarna stapte de politie over op meer in het oog springende acties zoals langzaam rijden op de snelwegen. 

Toen een reactie van Van der Steur uitbleef, voerden de bonden de acties op. Zo reageerden agenten op een gegeven moment alleen nog maar reageren op spoedeisende meldingen, meldingen met prioriteit 1 of 2. Agenten reageren dan niet op meldingen waarbij de veiligheid niet in het geding is. 

Ook gingen vijf voetbalwedstrijden bij de opening van het eredivisieseizoen niet door omdat de politie actie voerde. 

De cybertop in Den Haag had ook het toneel moeten zijn voor acties van de politie, maar dit werd verboden door de rechter. 

Het ministerie onderzoekt bij iedere politieactie of de openbare orde en de veiligheid in het geding komen. Zodra zij dit vermoeden, overweegt het ministerie juridische stappen om de acties door de rechter te laten verbieden.

Van der Steur moet met een beter bod komen, vinden de bonden. In plaats daarvan benadrukt Van der Steur dat er geen extra geld beschikbaar is voor agenten. 

Loonakkoord

Rijksambtenaren hebben al vier jaar geen loonsverhoging gehad. Op 10 juli maakte premier Mark Rutte bekend een loonakkoord te hebben gesloten met de vakbonden voor de veertien overheid-cao's. Daar vallen de 120.000 rijksambtenaren, waaronder de agenten, ook onder.

Met dit loonakkoord krijgen alle ambtenaren een loonsverhoging van 5,05 procent over 2015 en 2016. Daarnaast krijgen de ambtenaren in september een extra uitkering van 500 euro.

Dat akkoord is niet ondertekend door de FNV. De grootste vakbond van het land vindt dat de loonsverhoging teveel ten koste gaat van de pensioenopbouw van de ambtenaren.

Waarom voeren de politievakbonden nog actie?

Met het loonakkoord kwamen de acties van de rijksambtenaren die al vanaf eind maart gevoerd werden voorlopig tot een einde, maar de politiebonden zijn ontevreden over het loonakkoord. Ze vinden het aanbod van het kabinet en de minister te mager. 

Er is afgesproken dat er onderhandeld kan worden over verbeteringen en andere afspraken, maar Van der Steur laat weten dat iedere verbetering moet komen uit de beschikbare loonruimte. 

Er zijn verschillende pijnpunten. De werkgever, de minister in dit geval, wil de vrije weekenden beperken en secundaire arbeidsvoorwaarden afbouwen, zeggen de bonden. Ook willen zij dat er betere afspraken worden gemaakt over de pensioenleeftijd. Volgens de werknemersorganisaties kun je niet tot je 67ste zwaar politiewerk blijven doen.

In gesprek

Hans Borstlap is als bemiddelaar aangesteld om de partijen weer om tafel te krijgen en indien mogelijk de cao-onderhandelingen te hervatten.

De uitkomst van deze verkenning is niet openbaar gemaakt. Volgens bronnen zou Borstlap hebben geadviseerd meer geld uit te trekken voor een nieuwe cao.

In zijn advies zou staan dat de duur van de cao drie jaar in plaats van twee moet zijn, met een extra loonsverhoging voor het derde jaar. Ook moet volgens de berichten de piketvergoeding omhoog en zouden agenten een bonus moeten krijgen vanwege de reorganisatie bij de Nationale Politie.

Op 2 november staat een gesprek gepland met minister Van der Steur en de vakbonden.