De Europese Commissie heeft het laatste voorstel voor noodsteun aan Griekenland gepubliceerd. Dit voorstel is zondag in een referendum aan de Griekse kiezers voorgelegd.

Volg hier ons liveblog over het Griekse referendum.

Als de kiezers "ja" zeggen, dan zal de regering akkoord gaan met de hervormingen en bezuinigingen in ruil voor financiële steun. Maar Tsipras heeft zich negatief uitgelaten over de plannen, waarmee hij in feite een negatief stemadvies aan de Griekse bevolking gaf.

De versie waarover gestemd is, is er een waar de drie instituten (de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank) het over eens waren. In de nieuwste versie wordt ook rekening gehouden met de verschillende gesprekken op technisch en politiek niveau en met de tegenvoorstellen van de Griekse autoriteiten van 8, 4, 22 en 25 juni.

Het voorstel heeft veel overeenkomsten met een van de eerdere versies die Financial Times in handen had, welke bij de vergadering van de Eurogroep van donderdag 25 juni besproken zou zijn. 

Het nieuwe plan moet voor de Griekse begroting leiden tot een overschot van 1, 2, 3 en 3,5 procent van het bruto binnenland product (bbp) in respectievelijk 2015, 2016, 2017 en 2017.

Het pakket aan maatregelen omvat hervormingen van de btw, verschillende fiscale beleidsmaatregelen, hervormingen van het pensioen en hervormingen van het openbaar bestuur. Daarnaast zijn er nog specifieke hervormingen, waarvan een aantal gericht is op het aanpakken van de problemen met belastinginning, waardoor uiteindelijk meer belasting geïnd kan worden.

Btw

De schuldeisers stellen voor dat de btw aangepast wordt. Het nieuwe systeem zou 1 juli 2015 in moeten gaan. De hervorming voorziet in een netto stijging van het bbp met 1 procent.

Het nieuwe systeem kent drie tarieven. Daarbij geldt voor vrijwel alles een standaard percentage van 23 procent btw. Uitzonderingen zijn er ook. Het lagere tarief van 13 procent geldt voor primaire voedingsmiddelen, elektriciteit, hotels en water (exclusief riolering). Het lage btw-tarief van 6 procent geldt voor medicijnen, boeken en bezoeken aan het theater. 

Daarbij is het belangrijk dat uitzonderingen worden gestroomlijnd om de basis te verbreden en de belasting op verzekeringen te verhogen. Ook worden verschillende kortingen teruggedraaid, zoals die van de verlaagde btw-tarieven op de eilanden. Het was een wens van de Grieken dat een aantal eilanden zou worden uitgesloten, maar daar gaan de geldschieters dus niet in mee.

Pensioenen

Het mogelijk hervormen van de Griekse pensioenen was al een heikel punt voor de Grieken. Maar volgens de trojka is het huidige systeem onhoudbaar en zijn er fundamentele hervormingen nodig.

De hervormingen, die vanaf 1 juli in moeten gaan, moeten een geschatte permanente besparing opleveren van een 0,25 tot 0,5 procent van het bbp in 2015 en 1 procent van het bbp op jaarbasis in 2016.

Het belangrijkste punt is de pensioenleeftijd. Die wordt in 2022 verhoogd naar 67 jaar, of naar 62 jaar na 40 jaar werken. Eerder stelde Tsipras voor dat die leeftijd moest gelden in 2025.

Met andere hervormingen wordt de Griekse bevolking ontmoedigd vervroegd uit te treden, onder meer door een aanpassing van sancties voor het vervroegd uittreden. 

Het EKAS-programma, waarbij de armste gepensioneerden een extraatje krijgen, wordt gefaseerd afgeschaft vanaf 2019. Ook gaan de gepensioneerden meer bijdragen aan de gezondheidszorg. Dit percentage gaat gemiddeld omhoog van 4 naar 6 procent. 

Andere aanpassingen

De belasting voor grote bedrijven gaat omhoog van 26 naar 28 procent. 

Ook eigenaren van luxe jachten die langer zijn dan tien meter gaan meer btw betalen. Dit percentage gaat omhoog van 10 procent naar 13 procent.