Veel Nederlanders gaan erop vooruit als de belastingplannen van het kabinet worden ingevoerd. Maar dit geldt lang niet voor iedereen.

Met name werkende Nederlanders met lagere inkomens en middeninkomens profiteren van de voorgestelde maatregelen. Sociale minima en AOW'ers gaan er daarentegen in koopkracht niet of nauwelijks op vooruit.

De cijfers hebben alleen betrekking op maatregelen die Wiebes heeft omschreven in een eerdere brief. Het gaat dan om de aanpassingen die het kabinet sowieso wil doen. Een eventuele btw-verhoging is nog niet in de berekeningen doorgevoerd.

De cijfers zijn alleen een indicatie, omdat het kabinet nog over de herziening van het belastingstelsel onderhandelt met oppositiepartijen. De regeringspartijen hebben steun van de oppositie nodig om de voorstellen ook door de Eerste Kamer te krijgen. 

Een uitgebreidere doorrekening van het Centraal Planbureau volgt als er overeenstemming over een definitief pakket aan maatregelen is bereikt.

Vul hieronder uw gezins- en inkomenssituatie in om te zien hoeveel u er in koopkracht op vooruitgaat.