Griekenland heeft met de geldschieters, de overige eurolanden, overeenstemming bereikt over een nieuw, derde noodpakket van 86 miljard euro voor de komende drie jaar. 

Een overzicht van de gebeurtenissen:

Tijdlijn Griekenland

Door het akkoord is een cruciaal moment bereikt in de crisis rondom het Zuid-Europese land, dat de afgelopen jaren steeds dieper in een economische en politieke crisis verzeild raakte. Een overzicht:

Vrijdag 28 augustus: Het was voor velen al een verrassing dat de Griekse economie in het tweede kwartaal groeide met 0,8 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Nu blijkt uit cijfers van het Griekse statistiekbureau dat die groei zelfs met 0,9 procent hoger was.

Donderdag 27 augustus: Vassiliki Thanou-Christophilou wordt tijdelijk premier van Griekenland. Ze is president van het Hooggerechtshof in Athene en neemt waar tot aan de verkiezingen op 20 september. De oppositie vreest voor politieke chaos doordat er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven.

Donderdag 20 augustus: Er komen nieuwe, vervroegde verkiezingen op 20 september. De huidige premier Alexis Tsipras treedt af, maar stelt zichzelf wel verkiesbaar.  

Griekenland betaalt de Europese Centrale Bank een bedrag van 3,2 miljard euro. Het gaat om een lening uit het tweede noodpakket uit 2012 die 20 augustus betaald moest worden. 

Woensdag 19 augustus: Het Duitse parlement stemt in met een derde steunpakket aan Griekenland. Het nee-kamp was daarbij kleiner dan in bij de vorige stemming, toen groen licht werd gegeven om de onderhandelingen te starten. 

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het noodpakket eveneens, al heeft het kabinet geen meerderheid nodig.  

Zaterdag 15 augustus: Het IMF dringt opnieuw aan op schuldverlichting voor Griekenland. IMF-directeur Christine Lagarde zegt blij te zijn met bereikte akkoord tussen de schuldeisers en de Grieken, maar waarschuwt dat de schulden nog altijd onhoudbaar zijn.

Vrijdag 14 augustus: De Eurogroep stemt in met het nieuwe noodpakket van ongeveer 86 miljard euro voor Griekenland. In ruil voor de hulp moet het land ingrijpende maatregelen nemen. Een aantal parlementen, waaronder de Nederlandse Tweede Kamer en de Duitse Bondsdag, moeten hun instemming nog geven.

Donderdag 13 augustus: Duizenden Grieken gaan de straat op in de hoofdstad Athene om te betogen tegen de voorgenomen bezuinigingen.

Dinsdag 11 augustus: Griekenland heeft een akkoord bereikt met de internationale schuldeisers. Details worden nog besproken en pas bekend gemaakt als er definitieve politieke overeenstemming is.

Maandag 10 augustus: De gesprekken tussen de Griekse onderhandelaars en de experts van de geldschieters zijn in de eindfase beland. Bronnen stellen dat een Memorandum of Understanding een of twee dagen later al rond kan komen.

Zaterdag 8 augustus: Griekenland bereikt een voorlopig akkoord met de schuldeisers over nieuwe hervormingen. Dit principe-akkoord wordt gezien als een eerste stap naar nieuwe financiële steun voor het land. 

Woensdag 5 augustus: Premier Alexis Tsipras stelt dat een akkoord met de geldschieters van het land over nieuwe financiële steun steeds dichterbij komt. Hij sprak van de laatste loodjes in de onderhandelingen en sprak ook de hoop uit dat het akkoord, waarmee het land kan rekenen op zo'n 86 miljard euro aan steun, een einde kan maken aan de twijfels over de toekomst van het land en de eurozone.

Dinsdag 4 augustus: Door de sluiting van de Griekse banken sinds eind juni hebben de inwoners van het land op grote schaal pinpassen aangevraagd. Sinds de sluiting van de banken zijn er ongeveer een miljoen nieuwe passen verstrekt. 

Maandag 3 augustus: De Griekse aandelenbeurs gaat voor het eerst sinds 29 weer open. De beurs opent in eerste instantie 23 procent lager.

Dinsdag 28 juli: De Europese Centrale Bank geeft zijn goedkeuring aan de Griekse aandelenbeurs om na een maand de deuren weer te openen en de handel te hervatten. Daar is nog wel een ministerieel besluit van het Griekse ministerie van Financiën voor nodig.

Maandag 27 juli: De opgestapte Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, zou in het geheim een plan hebben opgesteld om de euro te verlaten en terug te keren naar de vorige munt, de drachme.

Daarnaast komen vertegenwoordigers van de geldschieters aan in Griekenland om de onderhandelingen over het nieuwe financiële steunpakket te openen. De vertegenwoordigers moeten tot overeenstemming zien te komen over een pakket dat Griekenland in totaal van zo'n 86 miljard euro voorziet. 

Zaterdag 25 juli: Het IMF bevestigt dat het een verzoek heeft ontvangen waarin Griekenland vraagt om een nieuwe lening. 

Woensdag 22 juli: Een meerderheid in het Griekse parlement stemt in met een reeks maatregelen die noodzakelijk zijn voor voor de onderhandelingen over het nieuwe financiële noodpakket. Zo stemt het parlement voor meer hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers.

Europees Commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) stelt dat de Grieken snel vooruitgang boeken bij het uitvoeren van de afspraken die eerder zijn gemaakt over hervormingen en besparingen. De onderhandelingen over nieuwe steun zijn begonnen. Het is de bedoeling om in de tweede helft van augustus tot een akkoord te komen. Daarnaast verhoogt de ECB de steunt aan de Griekse banken nogmaals. 

Maandag 20 juli: Griekenland voldoet aan de uitstaande betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. 

De Griekse bevolking kan, na een sluiting van drie weken, weer naar de bank. De gelimiteerde geldopname van 60 euro per dag wordt veranderd in maximaal 420 euro per week. De internationale kapitaalrestricties blijven nog wel van kracht en ook de aandelenbeurs in het land blijft gesloten.

Vrijdag 17 juli: De 28 landen van de Europese Unie stemmen in over het gebruiken van een EU-potje, EFSM, voor een overbruggingskrediet voor Griekenland. De lening met een totaalbedrag van 7,16 miljard euro wordt in twee termijnen overgemaakt en heeft een looptijd van drie maanden. 

De Eurogroep geeft goedkeuring om gesprekken te beginnen over een driejarig programma van ongeveer 86 miljard euro.

De ECB verhoogt het maximale bedrag aan liquiditeitssteun voor de Griekse bankensector met 900 miljoen euro.

Donderdag 16 juli: Een meerderheid in het Griekse parlement stemt voor de voorwaarden die de andere eurolanden hebben gesteld in ruil voor het noodpakket van ruim 80 miljard euro. Uiteindelijk stemmen 299 parlementariërs voor de maatregelen, 64 tegen en zijn er zes parlementsleden die zich onthouden van stemming.

Maandag 13 juli: Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, maakt na ruim zestien uur vergaderen dat de EU-top een unaniem akkoord heeft bereikt over een steunpakket uit het Europese noodfonds ESM in ruil voor "serieuze hervormingen". Het steunpakket zou een looptijd van drie jaar hebben. 

Zondag 12 juli: Na bijna zeventien uur onderhandelen twitterde de Belgische premier Charles Michel "overeenkomst". De deal was een feit. De komende dagen moet blijken of het het vertrek van de Grieken uit de eurozone daarmee daadwerkelijk kan worden voorkomen.

Zondag 11 juli: Het monsteroverleg in Brussel wordt voortgezet. EU-president Donald Tusk kondigde aan door te gaan met vergaderen tot er een gemeenschappelijke conclusie op tafel zou liggen. Het overleg moet 's nachts verder.

Zaterdag 10 juli: De ministers van Financiën van de eurolanden zijn verdeeld over de voorstellen van Griekenland. Ze komen niet tot een gedeelde mening.

Donderdag 9 juli: Griekenland dient zijn nieuwe verzoek om steun in. In ruil voor zo'n 53 miljard euro aan leningen zou de regering bereid zijn tot een reeks economische hervormingen. De toezeggingen lijken daarbij nauwelijks af te wijken van de eisen die in het Griekse referendum nog werden afgewezen.

Dinsdag 7 juli: Griekenland komt zonder nieuwe voorstellen naar bijeenkomsten met ministers en regeringsleiders in Brussel. Na afloop waarschuwen EU-president Tusk en commissievoorzitter Juncker dat de tijd op is. Griekenland krijgt tot donderdag om met concrete voorstellen te komen. In het weekeinde zullen de euro-ministers van Financiën en de regeringsleiders van alle 28 EU-landen besluiten of het land nog in de eurozone kan blijven.

Maandag 6 juli: De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis stapt op. Varoufakis reageert daarmee naar eigen zeggen op de wens bij sommige andere eurolanden, die hem niet langer aan de vergadertafel in Brussel zouden willen zien.

Zondag 5 juli: 61 procent stemt  'nee' bij het referendum en dus tegen de voorstellen van de Europese geldschieters. De opkomst lag uiteindelijk rond de 62 procent. De Griekse regering kondigde onmiddellijk na het sluiten van de stembussen aan opnieuw te willen gaan praten met de geldschieters over een alternatief akkoord. 

Tsipras heeft ook gezegd bereid te zijn te praten over nieuwe hervormingen.

Zondag 28 juni: In de nacht van zaterdag op zondag stemt het Griekse parlement in met het plan een referendum te houden onder de Griekse bevolking. De stemgerichtden kunnen op 5 juli antwoord geven op de vraag of ze instemmen met de voorwaarden die de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank stellen aan verdere noodkredieten voor Griekenland.

Opvallend is dat premier Alexis Tsipras zijn landgenoten daarbij oproept tegen het "beledigende" reddingsplan te stemmen.

Zaterdag 27 juni: in de nacht van vrijdag op zaterdag verrast Tsipras met de aankondiging van een referendum over de voorstellen van de geldschieters. Die volksraadpleging zou op 5 juli moeten plaatsvinden. De eurolanden weigeren zaterdagmiddag echter in te stemmen met de verlenging van het noodprogramma die daarvoor nodig zou zijn.

Het steunprogramma verloopt daardoor onveranderd op dinsdag 30 juni. Varoufakis verlaat de vergadering van de eurogroep. De resterende achttien ministers praten verder over de vraag hoe de gevolgen van een Grieks bankroet kunnen worden beperkt.

Vrijdag 26 juni: In de aanloop naar de eurogroep van zaterdag lopen de onderhandelingen tussen de Grieken en hun schuldeisers door. Volgens ingewijden ligt daarbij een voorstel voor de verlenging van het huidige steunprogramma met vijf maanden op tafel, alsmede een nieuw hulppakket voor de komende drie jaar. Athene moet daarvoor wel instemmen met de geëiste hervormingen en bezuinigingen.

Donderdag 25 juni: Wederom eindigt een eurotop zonder akkoord. Voor de geldschieters lijken de btw-plannen en de hervorming van het pensioenstelsel de grootste struikelblokken. Besloten wordt om zaterdag verder te praten.

Dinsdag 23 juni: Dijsselbloem is nog positief gestemd over een mogelijke deal met Griekenland. Ondertussen verhoogt de ECB het plafond voor de noodsteun aan Griekse banken verder.

Maandag 22 juni: Ministers van Financiën van de eurozone en later ook staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden komen op een speciale top bijeen om de Griekse kwestie te bespreken. Hoewel de top voorafgaand als "beslissend" werd bestempeld, wordt opnieuw geen akkoord bereikt.

Zondag 21 juni: Tsipras legt een voorstel neer bij de leiders van de Europese Unie dat hij omschrijft als de "definitieve oplossing".

Vrijdag 19 juni: De top van de Europese Centrale Bank (ECB) houdt spoedoverleg over de situatie bij de Griekse banken.

Donderdag 18 juni: Het IMF benadrukt dat de deadline voor de Grieken op 30 juni blijft staan. Grieken trekken door alle onrust onverminderd hun bankrekeningen leeg.

Maandag 15 juni: De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis dringt opnieuw aan op gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden.

Zondag 14 juni: De gesprekken tussen Griekenland en zijn schuldeisers worden afgebroken, zonder resultaat.

Zaterdag 13 juni: De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis denkt niet dat de Europese leiders het zover zullen laten komen dat Griekenland uit de eurozone moet. In Brussel is overleg tussen experts van het land en zijn geldschieters.

Vrijdag 12 juni: Volgens het Duitse dagblad Bild houdt de Duitse regering er inmiddels ernstig rekening mee dat er geen oplossing komt voor de Griekse schuldenproblemen. Griekenland komt ondertussen met nieuwe tegenvoorstellen voor hervormingsmaatregelen in ruil voor financiële steun.

Donderdag 11 juni: Onderhandelaars van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaten Brussel, zonder voortgang te boeken in het overleg over een oplossing.

Dinsdag 9 juni: Griekenland dient zonder succes een tegenvoorstel in bij zijn schuldeisers.

Vrijdag 5 juni: De Griekse premier Alexis Tsipras vindt dat de internationale schuldeisers hun voorstellen voor een deal over de Griekse schuldenproblematiek van tafel moeten halen omdat die ''onrealistisch en absurd'' zijn.

Donderdag 4 juni: Griekenland moet 300 miljoen euro aflossen aan het IMF, als onderdeel van 1,5 miljard euro aan terugbetalingen in juni. Deze betaling wordt uiteindelijk 'gebundeld', zodat het kan worden voldaan op de laatste dag van de maand.

Mei 2015: Griekenland heeft een rekening van 750 miljoen euro voldaan. Volgens het IMF is een vertrek van Griekenland uit de eurozone een mogelijkheid, die de muntunie uiteindelijk zou overleven.

April 2015: Griekenland heeft een schuld van 450 miljoen euro aan het IMF afgelost. Tsipras haalt ondertussen de bezem door het onderhandelingsteam.

Maart 2015: Griekenland staat voor een betaling van circa 2 miljard euro aan het IMF. De Griekse regering houdt vast aan haar belofte een einde te maken aan de bezuinigingen en de voorwaarden voor de Europese noodleningen.

Februari 2015: Het leningenprogramma loopt op 28 februari af. Athene wil nieuwe afspraken en praten over een derde 'contract' en krijgt een overbruggingskrediet.

Januari 2015: De linkse EU-kritische partij Syriza van leider Alexis Tsipras wint de verkiezingen met de belofte een einde te maken aan de door geldschieters afgedwongen bezuinigingen.

November 2012: Besloten wordt om de voorwaarden van de leningen aan te passen om de financiële positie van Griekenland te versterken.

Mei 2012: Verkiezingen. Politieke partijen slagen er vervolgens niet in een meerderheidsregering te vormen die de impopulaire maatregelen steunt. President besluit tot nieuwe verkiezingen.

November 2011: Socialistische regering van premier George Papandreou stapt op na opnieuw een vernietigend oordeel van Brussel over de Griekse economie. Zijn opvolger, Lucas Papademos, bereikt in onderhandelingen overeenstemming over een nieuw hulppakket ter waarde van 130 miljard euro en een korting op de schulden van 107 miljard.

Oktober 2011: Leiders van de eurolanden bieden een nieuw hulppakket aan, op voorwaarde dat de banken meebetalen en de Grieken nog meer bezuinigen.

Mei 2010: De eurolanden, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) worden het eens over een eerste hulppakket van 110 miljard euro.

2010: Griekenland blijkt er financieel veel slechter voor te staan dan eerder toegegeven.

2009: Griekse economie raakt in de zwaarste crisis sinds het einde van de militaire dictatuur in 1974.