Ondernemers zijn niet goed op de hoogte van mogelijkheden voor een doorstart van hun bedrijf, zegt Jacqueline Zuidweg. Ze is eigenaar van Zuidweg & Partners, een bedrijf dat ondernemers helpt met schuldsanering.

Zuidweg was betrokken bij het opzetten van mkb-doorstartloketten, waarmee ze ondernemers wil informeren over mogelijkheden en regelingen voor bedrijven in financiële problemen. "Bij de KvK heb je wel een startersdesk, maar geen stoppersdesk", legt Zuidweg haar beweegredenen voor het initiatief uit.

"Er zijn in Nederland veel mooie regelingen bij bijvoorbeeld ministeries, banken of fondsen die een doorstart van een onderneming mogelijk maken. Het probleem is dat veel van die partijen dat niet van elkaar weten en dat ondernemers ook niet op de hoogte zijn. De loketten moeten een plek zijn waar al deze informatie centraal beschikbaar is."

Op verzoek van NU.nl stelde Zuidweg een top vijf van tips samen voor ondernemers die overwegen met hun bedrijf een doorstart te maken.

Ken je cijfers

Vaak hebben ondernemers een achterstand in hun boekhouding. Het is heel belangrijk de eigen cijfers goed te kennen. Niet alleen die in het heden, maar ook van het verleden en de toekomst. Pas dan kun je een weloverwogen beslissing nemen.

Ken je markt

Als je in financiële problemen komt, werkt je huidige businessmodel vaak niet meer. Vraag je dus af wat je toegevoegde waarde is. Toets je business aan de huidige tijdsgeest.

Deel je financiële problemen

En doe dat niet alleen in je zakelijke omgeving. Speel geen verstoppertje. Juist door open te zijn, krijg je de gunfactor weer terug.

Bedenk of je het nog wel echt leuk vindt

Alleen je onderneming in leven houden, moet de drijfveer niet zijn. Je moet nog wel de drive en overtuiging hebben om door te gaan.

Maak gebruik van de bestaande regelingen

En laat je hierover informeren door professionals. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt, als je bereid bent te saneren.