Ruim de helft van de ondernemers in de technische sector verwacht dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de toekomst onder druk zal komen te staan door een tekort aan goed personeel. Bijna een derde ziet nu al negatieve effecten.

Dat blijkt uit de TechBarometer, een jaarlijks onderzoek naar trends in de technische sector van het ROVC. Die organisatie is marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor de sector.

Het onderzoek wijst uit dat voor het derde jaar op rij een stijgende trend in de technische sector zichtbaar is. Zes op de tien ondervraagde bedrijven hebben in 2017 omzetstijging geboekt en ruim twee derde verwacht groei in 2018.

Het aanbod van goed gekwalificeerd personeel houdt geen gelijke tred met de groei van de sector. Drie kwart van de bedrijven vindt dat er te weinig personeel met de juiste opleiding en kwaliteiten te vinden is.

Ondernemers vinden dat het probleem meer aan de kwalitatieve dan aan de kwantitatieve kant ligt. In de maritieme sector en de petrochemie is het tekort het nijpendst.

Welvaart

De bedrijven verwachten de komende jaren vooral moeilijk mediors te kunnen vinden, arbeidskrachten met twee tot vijf jaar werkervaring.

Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd. Ook het vermeende slechte imago van de technische branche en de vergrijzing spelen een grote rol.

Volgens Hans de Jong, de president van Philips Nederland, bedreigt het snelgroeiende tekort aan technisch en ICT-vaardig personeel de Nederlandse welvaart.

Dat zegt De Jong in een donderdag gepubliceerd interview met het AD. Volgens hem moet het kabinet snel meer investeren in onderwijs en digitalisering.

Revolutie

"Er is een digitale revolutie gaande die de gehele maatschappij ondersteboven zet", zo waarschuwt de topman. En het tekort aan technici gaat de komende jaren nog veel nijpender worden.

"Een sterk onderschatte trend is dat alle organisaties naarstig naar technici, ICT'ers en bètageschoolden zoeken", aldus De Jong die ook bestuurslid is van werkgeversclub VNO-NCW en technische brancheclub FME.

Er moet volgens hem daarom dringend extra geld beschikbaar gesteld worden voor technische universiteiten. "Het aantal technische studies met numerus fixus groeit nog steeds", constateert De Jong.

Ook moet er geld naar het techniekonderwijs op het mbo. "Er stromen veel te weinig leerlingen in, meisjes en allochtone jongeren blijven te weinig kiezen voor technische opleidingen."