Werkgevers zijn volgens UWV-topman Fred Paling aan zet om de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan.

De voorzitter van de raad van bestuur van de uitkeringsinstantie roept bedrijven op zich hard te maken voor bij- en omscholing van hun personeel en het bieden van leer- en werkbanen.

Afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Maar uit de cijfers van het UWV blijkt tevens dat ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag komen.

In februari hadden bijna 8,7 miljoen 15- tot 75-jarigen betaald werk. Maar de arbeidsdeelname is ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt "nog lager dan bij het begin van de crisis", benadrukt de instantie. "Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk."

Vacature

''Niet alle werkzoekenden passen een-op-een op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch", stelt Paling bij de presentatie van het jaarverslag van UWV.

Hij heeft de indruk dat werkgevers hier nog te weinig werk van maken. Ook zou de samenwerking tussen werkgevers en gemeenten in sommige regio's nog wel wat beter mogen.

Het gaat Paling er vooral om dat mensen makkelijker van een baan in de ene sector naar een job in een andere beroepsgroep kunnen hoppen.

Banken

Paling noemt als voorbeeld administratief personeel bij banken. Van dat soort mensen zijn er steeds minder nodig, waardoor ze dus binnenkort elders aan de slag zullen moeten.

In een economie is volgens Paling altijd een zekere mate van zogeheten frictiewerkloosheid van zo'n 2 tot 3 procent. Dat zijn dan mensen die hun baan verliezen, hoogstens een paar maanden thuiszitten en daarna al weer nieuw werk vinden. De werkloosheid in Nederland bedraagt nu echter nog rond de 4 procent, er valt dus nog wel wat te winnen.

Artsen

Zelf heeft het UWV onder meer nog nieuwe artsen nodig, voor allerlei sociaal-medische beoordelingen en herkeuringen. Mede door dit artsentekort is de achterstand in het aantal uit te voeren herbeoordelingen afgelopen jaar wat toegenomen.

Er vervallen in 2020 tevens vijfhonderd banen bij het UWV, op het onderdeel dat zich bezighoudt met uitkeringen. Paling verwacht evenwel dat het UWV dit zelf via bijvoorbeeld omscholing en herplaatsing zonder gedwongen ontslagen kan oplossen.